Technologia oksyspalania węgla w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

Technologia oksyspalania węgla w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym

gsimla@ichpw.pl
Forma ochrony: 
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Technologia oksyspalania w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przeznaczona jest do spalania paliw stałych w warunkach podwyższonego ciśnienia. W procesie jako utleniacz wykorzystywana jest mieszanka CO2, O2, lub powietrza o podwyższonej zawartości tlenu. Technologia może być zastosowana dla wysokoefektywnej, „zero-emisyjnej” produkcji paliw i energii elektrycznej. Technologia zmniejsza emisję gazów cieplarnianych poprzez chemiczną utylizację CO2.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
 • Istotna poprawa efektywności procesu spalania paliw stałych.
 • Efektywna produkcje energii elektrycznej połączona z wychwytem CO2.
 • Ograniczenie emisji NOx.
 • Zmniejszenie gabarytów instalacji spalania.
 • Możliwości rozwoju gospodarki niskoemisyjnej opartej na czystym węglu.
 • Zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych.
Zastosowanie rynkowe: 

Firmy i instytucje działające w sektorze energetyki.

Projektanci i dostawcy technologii energetycznych.

 

 Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem

Dawca technologii:

Dane kontaktowe

Krzysztof Głód
32 271 00 41

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Technologia oksyspalania węgla w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo), Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Technologia oksyspalania w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przeznaczona jest do spalania paliw stałych w warunkach podwyższonego ciśnienia. W procesie jako utleniacz wykorzystywana jest mieszanka CO2, O2, lub powietrza o podwyższonej zawartości tlenu. Technologia może być zastosowana dla wysokoefektywnej, „zero-emisyjnej” produkcji paliw i energii elektrycznej. Technologia zmniejsza emisję gazów cieplarnianych poprzez chemiczną utylizację CO2.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:
 • Istotna poprawa efektywności procesu spalania paliw stałych.
 • Efektywna produkcje energii elektrycznej połączona z wychwytem CO2.
 • Ograniczenie emisji NOx.
 • Zmniejszenie gabarytów instalacji spalania.
 • Możliwości rozwoju gospodarki niskoemisyjnej opartej na czystym węglu.
 • Zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych.

<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Firmy i instytucje działające w sektorze energetyki.

Projektanci i dostawcy technologii energetycznych.

 

 


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
węgiel kamienny, płyty stropowe typu HC, spalanie, Płyty wiórowe, CO2
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:


Kontakt:
Krzysztof Głód
kglod@ichpw.pl
32 271 00 41
Dawcy - PDF