Pętla do utrzymywania zminimalizowanego kształtu zużytych butelek PET

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

Pętla do utrzymywania zminimalizowanego kształtu zużytych butelek PET

brzezinski.arek@wp.pl
Forma ochrony: 
Zarejestrowany wzór użytkowy
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Wzór użytkowy butelki PET, wyposażonej w pętlę przymocowaną do jej dna. Pętla służy do utrzymania minimalnego kształtu zużytej/pustej butelki PET po jej wcześniejszym zgnieceniu.

Obecnie większość napojów bezalkoholowych, takich jak wody mineralne, napoje gazowane, napoje niegazowane, sprzedawanych jest w butelkach z tworzyw sztucznych wyprodukowanych na bazie polimerów syntetycznych, takich jak: polietylen, polipropylen czy politereftalan etylenu. Główną zaletą butelek z tworzyw sztucznych jest to, że są one zdecydowanie lżejsze i mniej narażone na uszkodzenia mechaniczne niż butelki szklane. Niestety takie tworzywa stanowią jednocześnie duże zagrożenie dla środowiska, dlatego bardzo istotne jest by wykonane z tych tworzyw butelki poddawane były powtórnemu przetworzeniu (recyclingowi). Butelki obecnie dostępne na rynku ze względu na tendencję do odkształcania się zajmują dużą ilość miejsca, przez co ich magazynowanie oraz transport nie jest maksymalnie efektywny.

Znane w stanie techniki i obecne na rynku butelki nie są wyposażone w żadne elementy umożliwiające efektywne utrzymanie zgniecionego i zmniejszonego kształtu butelki.
Butelka wyposażona w pętlę do utrzymywania jej zmniejszonego kształtu jest rozwiązaniem tego problemu. Umożliwia w szybki, łatwy i co najważniejsze trwały sposób zmniejszyć objętość butelek, bez konieczności używania do tego celu żadnych dodatkowych urządzeń. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu minimalizowanie butelek PET jest możliwe w każdym miejscu: w domu, w biurze, na siłowni. Zgnieciona i zaczepiona pętlą butelka ma maksymalnie mały kształt, przez co zajmuje możliwie małą ilość miejsca jako odpad. 

Potwierdzeniem efektywności zastosowania pętli jest doświadczenie, z którego wynika, że butelki zgniecione i zaczepione pętlą mają o 66% mniejszą objętość niż butelki nie zgniecione.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Przewaga butelki z innowacyjną pętlą nad innymi dostępnymi rozwiązaniami:

• efektywność zastosowania: butelka po spięciu pętlą nie odkształca się i utrzymuje maksymalnie mały kształt
• łatwość stosowania: możliwość spięcia butelki bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń
• wygoda stosowania: możliwość zgniecenia i „zapętlenia” butelki w każdym miejscu: w domu, na ulicy, w biurze
• uniwersalność zastosowania: pętla może być zastosowana do butelek różnej wielości i kształtu
• prostota stosowania: nie trzeba wykorzystywać zakrętki do utrzymywania zgniecionego kształtu butelek, butelki zakręcone korkiem odkształcają się, maksymalny efekt można uzyskać spinając złożoną butelkę pętla
 
Korzyści dla środowiska:
 
• mniejsze zanieczyszczenie atmosfery przez CO2. Mniejsza objętość odpadów z butelek typu PET to bardziej efektywny transport takich odpadów, a w rezultacie mniejsza ilość paliwa zużytego do ich transportu.
 
popularyzacja zachowań proekologicznych w społeczeństwie 
 
Korzyści dla biorcy technologii:
 
możliwość wejścia z innowacją na rynek niemiecki - oprócz ochrony wzoru użytkowego na terytorium Polski, jest on chroniony również na terytorium Niemiec (Ochrona wzoru użytkowego na terytorium Polski i Niemiec przysługuje na podstawie dwóch odrębnie udzielonych świadectw przyznanych przez Urząd Patentowy RP oraz DPMA w Monachium)
 
• możliwość promocji produktów w innowacyjnej butelce przy pomocy specjalnie zaprojektowanych na ten cel gotowych grafik marketingowych (projekt graficzny spełniający funkcję promocyjno-informacyjną dostosowany do wykorzystania jako element na etykiecie lub specjalnej zawieszce umieszczanej na szyjce butelki. Możliwość zapoznania się z projektem graficznym w pliku PDF na dole strony)
 
• możliwość posługiwanie się tytułem „Srebrny Laur Innowacyjności” w kategorii opakowania. Nagroda przyznana w konkucie im. Stefana Staszica na najlepsze produkty innowacyjne, organozowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych oraz Naczelną Organizację Techniczną
 
• możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich na wdrożenie na rynek innowacji o charakterze ekologicznym
 
wielowariantowość propozycji:
 - możliwość zakupu licencji lub praw własności do wzoru użytkowego
 - możliwość zakupu licencji lub praw własności do wzoru użytkowego na terytorium Polski lub jednocześnie Polski i Niemiec
 - możliwość zakupu grafik marketingowych do promocji napojów/wód w innowacyjnych butelkach
Zastosowanie rynkowe: 

Propozycja dedykowana jest do producentów napojów i/lub wód mineralnych pakowanych i dystrybuowanych w butelkach PET.
Dawca technologii:
Arkadiusz Brzeziński

Dane kontaktowe

Arkadiusz Brzeziński

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Arkadiusz Brzeziński
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Pętla do utrzymywania zminimalizowanego kształtu zużytych butelek PET
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zarejestrowany wzór użytkowy
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Wzór użytkowy butelki PET, wyposażonej w pętlę przymocowaną do jej dna. Pętla służy do utrzymania minimalnego kształtu zużytej/pustej butelki PET po jej wcześniejszym zgnieceniu.

Obecnie większość napojów bezalkoholowych, takich jak wody mineralne, napoje gazowane, napoje niegazowane, sprzedawanych jest w butelkach z tworzyw sztucznych wyprodukowanych na bazie polimerów syntetycznych, takich jak: polietylen, polipropylen czy politereftalan etylenu. Główną zaletą butelek z tworzyw sztucznych jest to, że są one zdecydowanie lżejsze i mniej narażone na uszkodzenia mechaniczne niż butelki szklane. Niestety takie tworzywa stanowią jednocześnie duże zagrożenie dla środowiska, dlatego bardzo istotne jest by wykonane z tych tworzyw butelki poddawane były powtórnemu przetworzeniu (recyclingowi). Butelki obecnie dostępne na rynku ze względu na tendencję do odkształcania się zajmują dużą ilość miejsca, przez co ich magazynowanie oraz transport nie jest maksymalnie efektywny.

Znane w stanie techniki i obecne na rynku butelki nie są wyposażone w żadne elementy umożliwiające efektywne utrzymanie zgniecionego i zmniejszonego kształtu butelki.
Butelka wyposażona w pętlę do utrzymywania jej zmniejszonego kształtu jest rozwiązaniem tego problemu. Umożliwia w szybki, łatwy i co najważniejsze trwały sposób zmniejszyć objętość butelek, bez konieczności używania do tego celu żadnych dodatkowych urządzeń. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu minimalizowanie butelek PET jest możliwe w każdym miejscu: w domu, w biurze, na siłowni. Zgnieciona i zaczepiona pętlą butelka ma maksymalnie mały kształt, przez co zajmuje możliwie małą ilość miejsca jako odpad. 

Potwierdzeniem efektywności zastosowania pętli jest doświadczenie, z którego wynika, że butelki zgniecione i zaczepione pętlą mają o 66% mniejszą objętość niż butelki nie zgniecione.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Przewaga butelki z innowacyjną pętlą nad innymi dostępnymi rozwiązaniami:

• efektywność zastosowania: butelka po spięciu pętlą nie odkształca się i utrzymuje maksymalnie mały kształt • łatwość stosowania: możliwość spięcia butelki bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń • wygoda stosowania: możliwość zgniecenia i „zapętlenia” butelki w każdym miejscu: w domu, na ulicy, w biurze • uniwersalność zastosowania: pętla może być zastosowana do butelek różnej wielości i kształtu • prostota stosowania: nie trzeba wykorzystywać zakrętki do utrzymywania zgniecionego kształtu butelek, butelki zakręcone korkiem odkształcają się, maksymalny efekt można uzyskać spinając złożoną butelkę pętla   Korzyści dla środowiska:   • mniejsze zanieczyszczenie atmosfery przez CO2. Mniejsza objętość odpadów z butelek typu PET to bardziej efektywny transport takich odpadów, a w rezultacie mniejsza ilość paliwa zużytego do ich transportu.   • popularyzacja zachowań proekologicznych w społeczeństwie    Korzyści dla biorcy technologii:   • możliwość wejścia z innowacją na rynek niemiecki - oprócz ochrony wzoru użytkowego na terytorium Polski, jest on chroniony również na terytorium Niemiec (Ochrona wzoru użytkowego na terytorium Polski i Niemiec przysługuje na podstawie dwóch odrębnie udzielonych świadectw przyznanych przez Urząd Patentowy RP oraz DPMA w Monachium)   • możliwość promocji produktów w innowacyjnej butelce przy pomocy specjalnie zaprojektowanych na ten cel gotowych grafik marketingowych (projekt graficzny spełniający funkcję promocyjno-informacyjną dostosowany do wykorzystania jako element na etykiecie lub specjalnej zawieszce umieszczanej na szyjce butelki. Możliwość zapoznania się z projektem graficznym w pliku PDF na dole strony)   • możliwość posługiwanie się tytułem „Srebrny Laur Innowacyjności” w kategorii opakowania. Nagroda przyznana w konkucie im. Stefana Staszica na najlepsze produkty innowacyjne, organozowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych oraz Naczelną Organizację Techniczną   • możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich na wdrożenie na rynek innowacji o charakterze ekologicznym   • wielowariantowość propozycji:  - możliwość zakupu licencji lub praw własności do wzoru użytkowego  - możliwość zakupu licencji lub praw własności do wzoru użytkowego na terytorium Polski lub jednocześnie Polski i Niemiec  - możliwość zakupu grafik marketingowych do promocji napojów/wód w innowacyjnych butelkach
<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Propozycja dedykowana jest do producentów napojów i/lub wód mineralnych pakowanych i dystrybuowanych w butelkach PET.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
opakowania, PET, skręt/zakrętka/butelka/plastik, gospodarka odpadami, zwalczanie smogu, ekologia
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Nie
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:


Kontakt:
Arkadiusz Brzeziński
brzezinski.arek@wp.pl
Dawcy - PDF