Uniwersalna osłonka termiczna termostatycznego zaworu grzejnikowego

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

Uniwersalna osłonka termiczna termostatycznego zaworu grzejnikowego

z_janicki@toya.net.pl
Forma ochrony: 
Zarejestrowany wzór użytkowy
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Uniwersalna osłonka termiczna termostatycznego zaworu grzejnikowego jest gadżetem do użytku domowego. Prosta w konstrukcji, tania w produkcji,  przydatna i skuteczna w użyciu dla lokatorów.

 

Dziedzina - Technika grzewcza, instalacje centralnego ogrzewania, zawory grzejnikowe.

Efekt – podniesienie komfortu eksploatacji mieszkania, zmniejszenie zużycia ciepła.

 

Zimą też potrzeba wietrzyć mieszkanie. Uchylamy więc okno, a pod nim (lub obok) z reguły jest grzejnik CO z zainstalowaną głowicą termostatyczną, a na grzejniku podzielnik kosztów. Do pomieszczenia wpływa świeże chłodne powietrze. Głowica termostatyczna działa jak każdy automat. Gdy wokół niej robi się chłodniej otwiera dopływ gorącej wody do grzejnika. Jeżeli na zewnątrz jest bardzo zimno to nie pomoże nawet zmniejszenie jej nastawienia (na „gwiazdkę”, 0, lub 2 )  i  tak głowica się otworzy. W tym czasie rejestrator zużycia ciepła (z reguły podzielnik kosztów) będzie doliczał nowe jednostki zużycia ciepła.

 

Poniżej dokładniejszy opis:

 

             Zdecydowana większość grzejników centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, zarówno wielorodzinnych jak i jednorodzinnych, jest wyposażona w zawory termostatyczne. Umożliwiają one automatyczną regulację poboru czynnika grzewczego w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach gdzie są zamontowane. Zawory te, mają zamontowane głowice sterujące z czujnikiem temperatury tzw. wbudowanym.

Starsze konstrukcje zaworów, mają możliwość nastawy zakresu pracy głowicy sterującej od   8 0C (tzw. śnieżynki)  do 28 0C, nowsze  od 16 0C do 28 0C. Ustawienie wybranego punktu z zakresu pracy głowicy, powoduje automatyczne sterowanie poborem czynnika grzewczego w celu realizacji zadania. Nie można uzyskać niższej temperatury w pomieszczeniu niż 8 0C dla pierwszego typu głowicy lub niż 16 0C dla drugiego. Ma to zapobiegać nadmiernemu wychładzaniu pomieszczeń. W obu, ale zwłaszcza w zaworach termostatycznych nowszej konstrukcji, pojawia się problem natury eksploatacyjnej. Przyczyną jest typowe dla zdecydowanej większości pomieszczeń, umiejscowienie grzejnika z zaworem i głowicą sterującą pod oknem lub tuż obok. Problem występuje w momencie konieczności przewietrzenia pomieszczenia. Nawet, jeżeli zgodnie z zasadami eksploatacji przed wietrzeniem zmniejszymy maksymalnie nastawę głowicy, to w okresie zimowym temperatura powietrza wpływającego przez uchylone okno z zasady jest niższa niż  16 0C, a często również niższa niż 8 0C. Prawie natychmiast po rozpoczęciu wietrzenia następuje niekontrolowany i zbędny pobór mocy z czynnika grzewczego, tym większy im niższa jest temperatura wpływającego z zewnątrz powietrza. Użytkownicy odczuwają to w postaci przyrostu jednostek zarejestrowanych przez ciepłomierz lub zarejestrowanych przez na grzejnikowy podzielnik kosztów centralnego ogrzewania, czy też bezpośrednio w kosztach zużywanego do ogrzewania paliwa.

 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Zamierzoną korzyścią, jest wydłużenie czasu niezbędnego do skutecznego wietrzenia pomieszczenia. Brak zjawiska niekontrolowanego otwarcia zaworu termostatycznego i poboru ciepła, okresowe zatrzymanie naliczania jednostek zużycia przez podzielnik kosztów CO, nie obniżając przy tym estetyki i funkcjonalności całego zespołu sterującego. Zastosowanie osłonki nie powoduje trwałej izolacji termicznej głowicy zaworu.

Osłonięcie głowicy sterującej z wbudowanym czujnikiem temperatury powoduje uzyskanie efektu izolacji od chwilowych warunków temperaturowych w pomieszczeniu gdzie został zamontowany grzejnik z zaworem termostatycznym, a co za tym idzie, znaczące opóźnienie reakcji czujnika temperatury w głowicy zaworu, na obniżenie temperatury w jej pobliżu.

  Stosowanie przedstawionego rozwiązania nie ma wpływu na trwałość, ani szkodliwych czy nieodwracalnych efektów dla prawidłowego działania zaworu. Jego stosowanie przyniesie wymierne oszczędności finansowe. Dodatkowym zastosowaniem może być ochrona zaworu termostatycznego wraz z głowicą od uszkodzeń mechanicznych np. w czasie remontu pomieszczenia.

Zastosowanie rynkowe: 

Mieszkalnictwo. Indywidualne gospodarstwa domowe  w budynkach wielorodzinnych. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Gospodarka ciepłem .Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Nadzór nad wdrożeniem.

Załącznik: 

Dawca technologii:
Zdzisław Janicki

Dane kontaktowe

Zdzisław Janicki
692664504

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Zdzisław Janicki
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Uniwersalna osłonka termiczna termostatycznego zaworu grzejnikowego
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zarejestrowany wzór użytkowy
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Uniwersalna osłonka termiczna termostatycznego zaworu grzejnikowego jest gadżetem do użytku domowego. Prosta w konstrukcji, tania w produkcji,  przydatna i skuteczna w użyciu dla lokatorów.

 

Dziedzina - Technika grzewcza, instalacje centralnego ogrzewania, zawory grzejnikowe.

Efekt – podniesienie komfortu eksploatacji mieszkania, zmniejszenie zużycia ciepła.

 

Zimą też potrzeba wietrzyć mieszkanie. Uchylamy więc okno, a pod nim (lub obok) z reguły jest grzejnik CO z zainstalowaną głowicą termostatyczną, a na grzejniku podzielnik kosztów. Do pomieszczenia wpływa świeże chłodne powietrze. Głowica termostatyczna działa jak każdy automat. Gdy wokół niej robi się chłodniej otwiera dopływ gorącej wody do grzejnika. Jeżeli na zewnątrz jest bardzo zimno to nie pomoże nawet zmniejszenie jej nastawienia (na „gwiazdkę”, 0, lub 2 )  i  tak głowica się otworzy. W tym czasie rejestrator zużycia ciepła (z reguły podzielnik kosztów) będzie doliczał nowe jednostki zużycia ciepła.

 

Poniżej dokładniejszy opis:

 

             Zdecydowana większość grzejników centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, zarówno wielorodzinnych jak i jednorodzinnych, jest wyposażona w zawory termostatyczne. Umożliwiają one automatyczną regulację poboru czynnika grzewczego w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach gdzie są zamontowane. Zawory te, mają zamontowane głowice sterujące z czujnikiem temperatury tzw. wbudowanym.

Starsze konstrukcje zaworów, mają możliwość nastawy zakresu pracy głowicy sterującej od   8 0C (tzw. śnieżynki)  do 28 0C, nowsze  od 16 0C do 28 0C. Ustawienie wybranego punktu z zakresu pracy głowicy, powoduje automatyczne sterowanie poborem czynnika grzewczego w celu realizacji zadania. Nie można uzyskać niższej temperatury w pomieszczeniu niż 8 0C dla pierwszego typu głowicy lub niż 16 0C dla drugiego. Ma to zapobiegać nadmiernemu wychładzaniu pomieszczeń. W obu, ale zwłaszcza w zaworach termostatycznych nowszej konstrukcji, pojawia się problem natury eksploatacyjnej. Przyczyną jest typowe dla zdecydowanej większości pomieszczeń, umiejscowienie grzejnika z zaworem i głowicą sterującą pod oknem lub tuż obok. Problem występuje w momencie konieczności przewietrzenia pomieszczenia. Nawet, jeżeli zgodnie z zasadami eksploatacji przed wietrzeniem zmniejszymy maksymalnie nastawę głowicy, to w okresie zimowym temperatura powietrza wpływającego przez uchylone okno z zasady jest niższa niż  16 0C, a często również niższa niż 8 0C. Prawie natychmiast po rozpoczęciu wietrzenia następuje niekontrolowany i zbędny pobór mocy z czynnika grzewczego, tym większy im niższa jest temperatura wpływającego z zewnątrz powietrza. Użytkownicy odczuwają to w postaci przyrostu jednostek zarejestrowanych przez ciepłomierz lub zarejestrowanych przez na grzejnikowy podzielnik kosztów centralnego ogrzewania, czy też bezpośrednio w kosztach zużywanego do ogrzewania paliwa.

 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Zamierzoną korzyścią, jest wydłużenie czasu niezbędnego do skutecznego wietrzenia pomieszczenia. Brak zjawiska niekontrolowanego otwarcia zaworu termostatycznego i poboru ciepła, okresowe zatrzymanie naliczania jednostek zużycia przez podzielnik kosztów CO, nie obniżając przy tym estetyki i funkcjonalności całego zespołu sterującego. Zastosowanie osłonki nie powoduje trwałej izolacji termicznej głowicy zaworu.

Osłonięcie głowicy sterującej z wbudowanym czujnikiem temperatury powoduje uzyskanie efektu izolacji od chwilowych warunków temperaturowych w pomieszczeniu gdzie został zamontowany grzejnik z zaworem termostatycznym, a co za tym idzie, znaczące opóźnienie reakcji czujnika temperatury w głowicy zaworu, na obniżenie temperatury w jej pobliżu.

  Stosowanie przedstawionego rozwiązania nie ma wpływu na trwałość, ani szkodliwych czy nieodwracalnych efektów dla prawidłowego działania zaworu. Jego stosowanie przyniesie wymierne oszczędności finansowe. Dodatkowym zastosowaniem może być ochrona zaworu termostatycznego wraz z głowicą od uszkodzeń mechanicznych np. w czasie remontu pomieszczenia.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Mieszkalnictwo. Indywidualne gospodarstwa domowe  w budynkach wielorodzinnych. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Gospodarka ciepłem .


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
pomiary emisji spalin, rotor, ekologia
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Nadzór nad wdrożeniem.
Kontakt:
Zdzisław Janicki
z_janicki@toya.net.pl
692664504
Dawcy - PDF