Łączenie płytki depozytu lutu z zaciskiem przewodu elektrycznego

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

Łączenie płytki depozytu lutu z zaciskiem przewodu elektrycznego

edwardsosna@yahoo.de
Forma ochrony: 
Patent
Poziom gotowości technologicznej (TRL): 
TRL 3
Forma komercjalizacji: 
Sprzedaż praw własności


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Technologia dotyczy sposobu połączenia płytki depozytu lutu zawierającego cynę i topnik z zaciskiem kabla bez utraty topnika.

Istnieje problem związany z zagrożeniem utraty topnika podczas łączenia płytki depozytu lutu z zaciskiem końcówki przewodu kiedy do łączenia wymagana jest wyższa temperatura.

Zastosowanie punktowego zgrzewania oporowego stwarza zagrożenie wytopienia topnika z płytki. Obecność topnika w płytce jest niezbędna dla realizacji szybkich i bezpośrednich połączeń lutowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Technologia zapewnia stworzenie trwałego połączenia depozytu lutu z zaciskiem z zachowaniem zawartości topnika wewnątrz płytki.

Zgodnie z wynalazkiem, połączenie płytki depozytu lutu z zaciskiem końcówki przewodu elektrycznego dokonywane jest w uchwycie mocującym końcówkę przewodu przy pomocy stempla, którego czoło posiada wybranie dla osadzenia płytki o długości powiększonej o obustronne wypusty wystające poza krawędzie wybrania na czole stempla. Po dociśnięciu stempla z płytką do zacisku, oba wypusty będące pod wpływem wysokiej temperatury ostrza lutownicy zostają stopione i zamienione w spoiwo łączące oba końce płytki z zaciskiem, tworząc trwałe połączenie z zachowaniem zawartość topnika wewnątrz płytki depozytu, Stempel posiada kanał dla wytworzenia podciśnienia w celu przyssania płytki do wybrania.

Typowa płytka o długości 7,0 mm cięta jest z taśmy o przekroju 3,5 x 0,5 mm powstałej w procesie walcowania drutu lutowniczego o średnicy 1,6 mm zawierającego kanały wypełnione topnikiem.

Technologia jest przedmiotem zgłoszenia patentowego P.419721 z dnia 07.12.2016 pt. „Lutowane przyłącze”, któremu decyzją UP z dnia 25.05.2018 udzielony został patent nr PL230154.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Dla uzyskania szybkich i niezawodnych połączeń elektrycznych przemysł motoryzacyjny stosuje kable, których zaciski wyposażone są w płytki depozytu lutu zawierające cynę i topnik.

Technologia łączenia depozytu lutu z zaciskiem kabla umożliwia precyzyjne i powtarzalne pozycjonowanie płytki na zacisku oraz niezawodne ich połączenie z zachowaniem topnika wewnątrz płytki przy użyciu prostych środków technicznych.

Technologia wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację KlS/V/6 - Innowacyjne technologie produkcji środków transportu, w tym technologie łączenia.

Zastosowanie rynkowe: 

Przemysł motoryzacyjny.

Producenci kabli dla branży motoryzacyjnej.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Nadzór autorski.

Załącznik: 

Dawca technologii:
Edward Sosna, Bartłomiej Sosna

Dane kontaktowe

dr inż. Edward Sosna
604233071

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Edward Sosna, Bartłomiej Sosna
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Łączenie płytki depozytu lutu z zaciskiem przewodu elektrycznego
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
TRL 3
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Sprzedaż praw własności
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Technologia dotyczy sposobu połączenia płytki depozytu lutu zawierającego cynę i topnik z zaciskiem kabla bez utraty topnika.

Istnieje problem związany z zagrożeniem utraty topnika podczas łączenia płytki depozytu lutu z zaciskiem końcówki przewodu kiedy do łączenia wymagana jest wyższa temperatura.

Zastosowanie punktowego zgrzewania oporowego stwarza zagrożenie wytopienia topnika z płytki. Obecność topnika w płytce jest niezbędna dla realizacji szybkich i bezpośrednich połączeń lutowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Technologia zapewnia stworzenie trwałego połączenia depozytu lutu z zaciskiem z zachowaniem zawartości topnika wewnątrz płytki.

Zgodnie z wynalazkiem, połączenie płytki depozytu lutu z zaciskiem końcówki przewodu elektrycznego dokonywane jest w uchwycie mocującym końcówkę przewodu przy pomocy stempla, którego czoło posiada wybranie dla osadzenia płytki o długości powiększonej o obustronne wypusty wystające poza krawędzie wybrania na czole stempla. Po dociśnięciu stempla z płytką do zacisku, oba wypusty będące pod wpływem wysokiej temperatury ostrza lutownicy zostają stopione i zamienione w spoiwo łączące oba końce płytki z zaciskiem, tworząc trwałe połączenie z zachowaniem zawartość topnika wewnątrz płytki depozytu, Stempel posiada kanał dla wytworzenia podciśnienia w celu przyssania płytki do wybrania.

Typowa płytka o długości 7,0 mm cięta jest z taśmy o przekroju 3,5 x 0,5 mm powstałej w procesie walcowania drutu lutowniczego o średnicy 1,6 mm zawierającego kanały wypełnione topnikiem.

Technologia jest przedmiotem zgłoszenia patentowego P.419721 z dnia 07.12.2016 pt. „Lutowane przyłącze”, któremu decyzją UP z dnia 25.05.2018 udzielony został patent nr PL230154.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Dla uzyskania szybkich i niezawodnych połączeń elektrycznych przemysł motoryzacyjny stosuje kable, których zaciski wyposażone są w płytki depozytu lutu zawierające cynę i topnik.

Technologia łączenia depozytu lutu z zaciskiem kabla umożliwia precyzyjne i powtarzalne pozycjonowanie płytki na zacisku oraz niezawodne ich połączenie z zachowaniem topnika wewnątrz płytki przy użyciu prostych środków technicznych.

Technologia wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację KlS/V/6 - Innowacyjne technologie produkcji środków transportu, w tym technologie łączenia.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Przemysł motoryzacyjny.

Producenci kabli dla branży motoryzacyjnej.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
serwisdesk, siatki kompozytowe, Sigfox, silnik bez szczotkowy, SIP, siłownia domowa, skanery laserowe, sklejka, Składowiska, smart contracts, smart data
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Nadzór autorski.
Kontakt:
dr inż. Edward Sosna
edwardsosna@yahoo.de
604233071
Dawcy - PDF