Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej

Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej

Politechnika Świętokrzyska

Doradztwo technologiczne
Doradztwo rzeczników patentowych
Badania stanu techniki, Szkolenia

Dane kontaktowe

Paweł Kocańda
41 34 24 471

Kontakt z ARP