Rozstrzygnięcie pierwszego etapu Konkursu „inNOWacje - #kolej2023”

Rozstrzygnięcie pierwszego etapu Konkursu „inNOWacje - #kolej2023”

Kapituła Konkursu ARP Innovation Pitch „inNOWacje - #kolej2023” reprezentowana przez przedstawicieli spółek: Polskie Koleje Panstwowe S.A., PKP Intercity SA , PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP CARGO S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wyłoniła 10 Finalistów:

  1. DevHero.es - MyWall – cyfrowa ściana
  2. 1000 realities - Technologie immersyjne (VR i AR) jako narzędzie  do szkolenia i wsparcia pracowników kolei.
  3. ASECon - Michał Majka - Innowacyjny modułowy system wspomagający ocenę nośności i klasyfikację kolejowych obiektów mostowych
  4. Carmap - Jacek Borgosz - Carmap
  5. Inero Software sp z o.o.  - System dynamicznej optymalizacji zadań transportowych dla intermodalnej struktury transportowo-komunikacyjnej grupy PKP (CARGO)
  6. Pirios S.A. - Lekta
  7. Nexocode sp z o.o. - KOMPAN - mobilny asystent podróży dedykowany dla osób z niepełnosprawnościami
  8. Space Digital Group sp z.o.o. - AR Bridge
  9. Viktio sp z o.o. - System MpdPCar - symulacyjne planowanie przemieszczania wagonów ładownych i podróżnych
  10.  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej - Innowacyjne elementy infrastruktury dróg kolejowych ograniczające poziom zanieczyszczenia powietrza

Finaliści będą mieli możliwość zaprezentować swoje rozwiązania w trakcie Kongresu Kolejowego, który odbędzie się 23 stycznia 2019 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Finalisto serdecznie gratulujemy!  Wszystkim, którzy wysłali swoje zgłoszenia bardzo serdecznie dziękujemy!

Rozstrzygnięcie pierwszego etapu Konkursu „inNOWacje - #kolej2023”
ArticleToPDF