Elastyczne szybkozłącze rurowe.

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_medycyna-01_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/medycuna_3.jpg?itok=_mNGAmDJ

Elastyczne szybkozłącze rurowe.

edwardsosna@yahoo.de
Forma ochrony: 
Patent
Poziom gotowości technologicznej (TRL): 
TRL 3
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Przedmiotem technologii jest elastyczne szybkozłącze rurowe stosowane w połączeniach rurowych pneumatycznych przenośników materiałów sypkich jak mleko w proszku lub ziarna zbóż, przemieszczanych wewnątrz elastycznej rury złącza, którego oba końce posiadają element oporowy wkładany w łączoną rurę z pierścieniowym żebrem, dzięki sprężystej deformacji końca złącza, bez potrzeby użycia narzędzi.

Złącze zapewnia dobrą szczelność i skuteczność połączenia z rurą niezależnie od ciśnienia wewnątrz instalacji, a przezroczysty element rurowy złącza umożliwia kontrolę przepływu medium wewnątrz rurociągu.

Na światowym rynku, jedynym uznanym producentem elastycznych złączy rurowych według opatentowanej w 2006 roku technologii jest nowozelandzka firma BFM GLOBAL Limited, która nie mając konkurentów odniosła duży sukces rynkowy.

Europejski dokument patentowy tej firmy EP2021674B1 wymienia Polskę wśród państw gdzie technologia jest chroniona.

Złącza BFM fitting dostarczane są na polski rynek przez firmę FENIX SYSTEMS Spółka z o.o. w ramach posiadanej wyłączności.

Złącze BFM posiada elastyczny element rurowy obustronnie połączony z zafoliowanym elementem oporowym zawierającym sprężysty cylindryczny pierścień, na którym spoczywa elastyczny pierścień z dwoma obwodowymi garbami, pomiędzy którymi w stanie zamontowanym mieści się na zasadzie klina obwodowy garb związany z wnętrzem łączonej rury.

Wątpliwość budzi trwałość zafoliowanych fragmentów złącza oraz złożony system garbowy mający zapewnić szczelność i skuteczność osiowego połączenia złącza. Rozwiązanie cechuje złożona i trudna w wykonawstwie budowa złącza oraz konieczność znacznej deformacji końcówki złącza podczas montażu.

Konkurencyjne rozwiązanie elastycznego szybkozłącza rurowego o prostej budowie i zapewnionej skuteczności użytkowej przedstawione jest w zgłoszeniu wynalazku P.423860 pt. „Elastyczne złącze rurowe" z dnia 13.12.2017, któremu Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 20.02.2019 udzielony został PATENT nr PL232442.

Złącze według wynalazku posiada element rurowy obustronnie zakończony elastycznym pierścieniem oporowym o przekroju płaskiego prostokąta z osadzonym wewnątrz przekroju sprężystym rdzeniem przy czym podstawa przekroju pierścienia oporowego posiada wybranie dla osadzenia elementu rurowego a złącze wkładane jest w gniazdo łączonej rury w wyniku sprężystej deformacji końca złącza zaś po włożeniu następuje powrót do pierwotnej postaci dzięki reakcji sprężystego rdzenia wewnątrz pierścienia oporowego, którego gniazdo w łączonej rurze ma kształt dostosowany do prostokątnego przekroju pierścienia oporowego, z obrysem trzech zewnętrznych jego boków.

Uruchomienie produkcji oraz certyfikacja złączy według wynalazku pozwoli uzyskać jakościowo lepszy i w dobrej cenie produkt rynkowy w porównaniu z importowanym z Nowej Zelandii złączem.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Elastyczne szybkozłącze rurowe według wynalazku, zapewnia podwyższoną szczelność instalacji. Złącze szczelnie przylegając na łączach uniemożliwia rozsypywanie się produktu. Przejrzysty element rurowy złącza

pozwala na bieżącą kontrolę przemieszczanego w instalacji medium.

Na uwagę zasługuje prosty i szybki montaż złącza w czasie nie przekaczającym jednej minuty, bez potrzeby użycia narzędzi.Dzięki zastosowaniu elastycznych szybkozłączy w instalacjach przeznaczonych do produkcji

lub pakowania materiałów sypkich,linie technologiczne są zawsze czyste,bezpieczne i wydajne.

Technologia wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację KIS2 - Inteligentne Technologie Sektora Rolno-Spożywczego.

Zastosowanie rynkowe: 

Przetwórstwo rolno-spożywcze.

Firmy farmaceutyczne.

Instalacje chemiczne.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Nadzór autorski, projektowanie złączy.

Załącznik: 

Dawca technologii:
Edward Sosna, Bartłomiej Sosna

Dane kontaktowe

dr inż. Edward Sosna
604233071

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Edward Sosna, Bartłomiej Sosna
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Elastyczne szybkozłącze rurowe.
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
TRL 3
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Przedmiotem technologii jest elastyczne szybkozłącze rurowe stosowane w połączeniach rurowych pneumatycznych przenośników materiałów sypkich jak mleko w proszku lub ziarna zbóż, przemieszczanych wewnątrz elastycznej rury złącza, którego oba końce posiadają element oporowy wkładany w łączoną rurę z pierścieniowym żebrem, dzięki sprężystej deformacji końca złącza, bez potrzeby użycia narzędzi.

Złącze zapewnia dobrą szczelność i skuteczność połączenia z rurą niezależnie od ciśnienia wewnątrz instalacji, a przezroczysty element rurowy złącza umożliwia kontrolę przepływu medium wewnątrz rurociągu.

Na światowym rynku, jedynym uznanym producentem elastycznych złączy rurowych według opatentowanej w 2006 roku technologii jest nowozelandzka firma BFM GLOBAL Limited, która nie mając konkurentów odniosła duży sukces rynkowy.

Europejski dokument patentowy tej firmy EP2021674B1 wymienia Polskę wśród państw gdzie technologia jest chroniona.

Złącza BFM fitting dostarczane są na polski rynek przez firmę FENIX SYSTEMS Spółka z o.o. w ramach posiadanej wyłączności.

Złącze BFM posiada elastyczny element rurowy obustronnie połączony z zafoliowanym elementem oporowym zawierającym sprężysty cylindryczny pierścień, na którym spoczywa elastyczny pierścień z dwoma obwodowymi garbami, pomiędzy którymi w stanie zamontowanym mieści się na zasadzie klina obwodowy garb związany z wnętrzem łączonej rury.

Wątpliwość budzi trwałość zafoliowanych fragmentów złącza oraz złożony system garbowy mający zapewnić szczelność i skuteczność osiowego połączenia złącza. Rozwiązanie cechuje złożona i trudna w wykonawstwie budowa złącza oraz konieczność znacznej deformacji końcówki złącza podczas montażu.

Konkurencyjne rozwiązanie elastycznego szybkozłącza rurowego o prostej budowie i zapewnionej skuteczności użytkowej przedstawione jest w zgłoszeniu wynalazku P.423860 pt. „Elastyczne złącze rurowe" z dnia 13.12.2017, któremu Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 20.02.2019 udzielony został PATENT nr PL232442.

Złącze według wynalazku posiada element rurowy obustronnie zakończony elastycznym pierścieniem oporowym o przekroju płaskiego prostokąta z osadzonym wewnątrz przekroju sprężystym rdzeniem przy czym podstawa przekroju pierścienia oporowego posiada wybranie dla osadzenia elementu rurowego a złącze wkładane jest w gniazdo łączonej rury w wyniku sprężystej deformacji końca złącza zaś po włożeniu następuje powrót do pierwotnej postaci dzięki reakcji sprężystego rdzenia wewnątrz pierścienia oporowego, którego gniazdo w łączonej rurze ma kształt dostosowany do prostokątnego przekroju pierścienia oporowego, z obrysem trzech zewnętrznych jego boków.

Uruchomienie produkcji oraz certyfikacja złączy według wynalazku pozwoli uzyskać jakościowo lepszy i w dobrej cenie produkt rynkowy w porównaniu z importowanym z Nowej Zelandii złączem.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Elastyczne szybkozłącze rurowe według wynalazku, zapewnia podwyższoną szczelność instalacji. Złącze szczelnie przylegając na łączach uniemożliwia rozsypywanie się produktu. Przejrzysty element rurowy złącza

pozwala na bieżącą kontrolę przemieszczanego w instalacji medium.

Na uwagę zasługuje prosty i szybki montaż złącza w czasie nie przekaczającym jednej minuty, bez potrzeby użycia narzędzi.Dzięki zastosowaniu elastycznych szybkozłączy w instalacjach przeznaczonych do produkcji

lub pakowania materiałów sypkich,linie technologiczne są zawsze czyste,bezpieczne i wydajne.

Technologia wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację KIS2 - Inteligentne Technologie Sektora Rolno-Spożywczego.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Przetwórstwo rolno-spożywcze.

Firmy farmaceutyczne.

Instalacje chemiczne.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
szybkozłącze rurowe, deformacja sprężysta, szczelność złącza, produkty sypkie, transport pneumatyczny
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Nadzór autorski, projektowanie złączy.
Kontakt:
dr inż. Edward Sosna
edwardsosna@yahoo.de
604233071
Dawcy - PDF