Grow Uperion dla Szkół


Grow Uperion dla Szkół - platforma grywalizacyjna do angażowania i doceniania uczniów.

Najważniejsze cechy rozwiązania:

- elementy grywalizacyjne (osiąganie progresu i współzawodnictwo z innymi dziećmi);

- upublicznianie sukcesów, możliwość przeglądania prac w galerii;

- indywidulana ścieżka motywacyjna;

- dawkowanie porcji wiedzy;

- weryfikacja wiedzy;

- poczucie bycia w grupie.

Najważniejsze zalety rozwiązania:

- anażująca, prosta wizualizacja postępów;

- zadania do realizowania indywidulanie i grupowo;

- pomaga uczniom w psychologicznie trudnym czasie izolacji;

- pomaga nauczycielom w utrzymaniu dyscypliny i aktywności uczniów

- pomoc dla rodziców w motywowaniu do wykonywania zadań w warunkach domowych oraz w rozdziale czasu na naukę i zabawę

- skalowalne serwery Microsoft bez ryzyka zawieszenia infrastruktury;

- współpraca z Microsoft Teams.

 

Zapraszamy szkoły do kontaktu!

Rozwiązanie istnieje również w wersji B2B. Zostało już wdrożone w dużych firmach i już przyniosi pozytywne efekty zwiększające produktywność pracowników.
 
logo govtech

Dane kontaktowe

Małgorzata Celarek
+48691433872