Grow Uperion - platforma grywalizacyjna do angażowania praocwników i uczniów

Grow Uperion - platforma grywalizacyjna do angażowania praocwników i uczniów

Grow Uperion S.A.

Grow Uperion - platforma grywalizacyjna do angażowania i doceniania uczniów.
Najważniejsze cechy rozwiązania:
- elementy grywalizacyjne (osiąganie progresu i współzawodnictwo z innymi dziećmi);
- upublicznianie sukcesów, możliwość przeglądania prac w galerii;
- indywidulana ścieżka motywacyjna;
- dawkowanie porcji wiedzy;
- weryfikacja wiedzy;
- poczucie bycia w grupie.
Platforma dostępna również w wersji biznesowej - www.GrowUperion.com .

Najważniejsze zalety rozwiązania:
- anażująca, prosta wizualizacja postępów;
- zadania do realizowania indywidulanie i grupowo;
- pomaga uczniom w psychologicznie trudnym czasie izolacji;
- pomaga nauczycielom w utrzymaniu dyscypliny i aktywności uczniów
- pomoc dla rodziców w motywowaniu do wykonywania zadań w warunkach domowych oraz w rozdziale czasu na naukę i zabawę;
- skalowalne serwery Microsoft bez ryzyka zawieszenia infrastruktury;
- współpraca z Microsoft Teams.

Rozwiązanie ma również wersję biznesową, która została z powodzeniem wdrożona w dużych
firmach, gdzie już przynosi pozytywne efekty w postaci wzrostu motywacji i efektywności
pracowników.

Zapraszamy do kontaktu!

Kategoria: 
Software - Inżynierskie
Strona www: 
www.GrowUperion.com

Dane kontaktowe

Małgorzata Celarek
+48691433872