Virtual Power Plant


H-INSpector - system ekspercki analizujący stan zdrowia poddawanej badaniu osoby poprzez bezdotykowy pomiar temperatury ciała oraz identyfikację innych symptomów świadczących o potencjalnej infekcji dróg oddechowych.  Może być wykorzystywany jako jeden z elementów kompletnego systemu profilaktyki, umożliwiając identyfikację osób, wobec których występuje podejrzenie zakażenia oraz konieczność przeprowadzenia testu.  

Metodyka H-INSpectora opiera się na wielokrotnym kaskadowym skanowaniu temperatury twarzy, tempa oddechu lub pulsu w kierunku rozpoznania osób wykazujących symptomy infekcji dróg oddechowych lub stanów gorączkowych i podgorączkowych.

H-INSpector jest systemem otwartym -umożliwiającym rozbudowę o kolejne metody diagnostyczne lub systemy zwiększające bezpieczeństwo. 

Szybkość wykonywania pomiaru umożliwia wykorzystanie H-INSpector w miejscach o średnim i dużym natężeniu przepływu osób takich jak szpitale, biurowce, lotniska, obiekty sportowe itp.
logo govtech

Dane kontaktowe

Jacek Jastrzębski
604354934