Clean Solutions / Biodekontaminacja.pl


Wykonujemy usługi profesjonalnej dekontaminacji przestrzeni zamkniętych. Korzystamy z amerykańskiej technologii wykorzystującej gazową postać nadtlenku wodoru gdzie nie dochodzi do skroplenia środka biobójczego, a pomieszczenie cały czas jest osuszane co jako jedyne gwarantuje 100% bezpieczeństwo delikatnej aparatury. Proces ten obejmuje swoim działaniem powietrze, sprzęt i aparaturę, powierzchnie o różnej fakturze, instalacje i kanały wentylacyjne. System ten był wykorzystywany między innymi do dekontaminacji pomieszczeń skażonych podczas ataków terrorystycznych przy użyciu bacillus anthracis (wąglik) w Stanach Zjednoczonych i jest równie skuteczny w walce z koronawirusem SARS-Cov-2 który wywołuje chorobę COVID-19. Obszarem naszej działalności jest teren całej Polski. Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia.

http://www.biodekontaminacja.pl
logo govtech

Dane kontaktowe

Paweł Atłachowicz
693410661