VR-Learning


VR-Learning to platforma rzeczywistości wirtualnej do zdlanej pracy i szkoleń w grupie.

W sytuacji, kiedy pracownik nie może dojechać na szkolenie proponujemy wysłać mu (kurierem) zestaw VR i przeprowadzić trening w na platformie VR-Learning.

Dzięki platformie VR-Learning spotykamy się i pracujemy w grupie w wirtualnych salach szkoleniowych i konferencyjnych z innymi pracownikami, trenerem, pracownikiem HR. Managerowie i pracownicy z dowolnego oddziału firmy w trybie zdalnym spotykają i szkolą się bez konieczności dojazdu na miejsce spotkania.
Uczestnicząc w szkoleniu użytkownik wchodzi w wartościowe interakcje z pracownikami oraz urządzeniami (modelami 3D). Pracownik w przyjaznym środowisku do nauki wykonuje 
 w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach symulacje dowolnych scenariuszy i zadań.

Platforma VR-Learning oferuje system Learning Management System dla szkoleń w wirtualnej rzeczywistości. VR-Learning LMS umożliwia zarządzanie użytkownikami i szkoleniami w VR, monitorowanie i raportowanie aktywności i postępów pracowników i trenerów w zakresie wykorzystania szkoleń VR.

Wartości dla firmy: 

  1. oszczędność czasu pracowników - znacząco krótszy proces treningu, likwidacja dojazdów na szkolenie czy do centrów szkoleniowych

  2. dostęp do wiedzy pracowników to wzrost znajomości produktów, oferty - dostęp przez platformę do szkolenia przez dowolnego pracownika z dowolnej lokalizacji, oddziału czy biura na świecie​ ​

  3. oszczędność kosztów - organizacji szkoleń, inwestycji w centrum szkoleniowe, wyłączeń ludzi z pracy

 

Usługi dodatkowe: 

  • ❏  doradztwo w zakresie urządzeń VR 

  • ❏  konsultacje w zakresie wykorzystania technologii VR w różnych obszarach firmy 

  • ❏  konsultacje w zakresie wdrożenia w firmie innych zastosowań wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości/ sztucznej inteligencji i integracji w/w rozwiązań z wykorzystywanymi systemami
logo govtech

Dane kontaktowe

Tomasz Kalinowski
517 06 05 02