Comarch SA


Comarch EZD 


Comarch EZD to nowoczesny system przeznaczony przede wszystkim dla instytucji publicznych i podmiotów prywatnych, którym w szczególny sposób zależy na pełnej transformacji cyfrowej aktualnie realizowanych procesów backoffice

Comarch EZD to rozwiązanie:

w 100% przeglądarkowe, umożliwiające realizację zadań związanych z przetwarzaniem dokumentów w trybie zdalnym przez przeglądarkę internetową
• przetwarzające dokumenty w pełni zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Dokumenty mogą być przetwarzane zarówno całkowicie w trybie elektronicznym jak
i "hybrydowo", jako wsparcie obiegu papierowego dodatkową ścieżką elektroniczną
• udostępniające spójne rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej
• wspierające składy chronologiczne
• wspierające przetwarzanie dokumentów wpływających do organizacji z wykorzystaniem różnych kanałów, jak np.: email, ePUAP, rozwiązań klasy e-Urząd w tym Comarch e-Urząd, Platformy Elektronicznego Fakturowania (PeF) oraz rejestrowanych w sposób tradycyjny na sekretariacie i dzienniku podawczym (przesyłki listowe, pisma papierowe)
pozwalające na sprawowanie kontroli nad procesami zachodzącymi w organizacji przez zapewnienie szeregu interaktywnych raportów prezentujących informacje na temat spraw przetwarzanych w danym wydziale/departamencie/referacie, dając możliwość dbania o dochowanie ustawowych terminów wydania decyzji administracyjnych
• udostępniające zaawansowany graficzny moduł definiowania procesów klasy BPMN, pozwalający na tworzenie dowolnej liczby procesów obsługujących konkretne typy dokumentów przychodzących i spraw. W szczególności umożliwia powiązanie dokumentów elektronicznych nadsyłanych z wykorzystaniem ePUAP z konkretnym, zdefiniowanym w edytorze, procesem
• pozwalające na tworzenie dowolnej liczby rejestrów z wykorzystaniem interaktywnego edytora. Dodatkowo umożliwiajace proste przeniesienie do systemu (zmigrowanie) już funkcjonujących rejestrów, które do tej pory były prowadzone np. w formie arkuszy kalkulacyjnych
• zapewniające mechanizmy wsparcia obieg dokumentów w tym opcjonalnie (licencje nie są objęte niniejszą ofertą promocyjną) udostępnia moduł klasy OCR, przetwarzający dokumenty do postaci edytowalnej
zapewniające bezpieczeństwo wymiany dokumentów i ich niezmienność w trakcie przetwarzania
• udostępniające mechanizmy pozwalające na zdalną pracę grupową nad dokumentami stanowiącymi odpowiedź na pisma przychodzące
• zapewnia obsługę Podpisu Kwalifikowanego i Profilu Zaufanego
• wspierające procesy wysyłki korespondencji, w szczególności umożliwia generowanie pocztowej książki nadawczej (już dziś możliwa jest integracja z e-Nadawcą - usługa Poczty Polskiej)
umożliwiające przekazanie dokumentów do innych systemów funkcjonujących w organizacji (systemów dziedzinowych) i zwrotny odbiór dokumentów z tych właśnie systemów
• dające możliwość prowadzenia terminarza dla każdego użytkownika jak i działu oraz pozwala na integracje tego terminarza z kalendarzem Google, Microsoft i Apple
• dające możliwość prowadzenia kalendarza rezerwacji zasobów w organizacji
• wspierające procesy wypożyczenia dokumentacji papierowej, co jest szczególnie istotne w trybie pracy zdalnej
 

Oferta specjalna  - ważna do 22 czerwca 2020 r.

Koszt  uruchomienia  rozwiązania dla  samorządu Koszt eksploatacji  rozwiązania dla  samorządu w ofercie  specjalnej  Czas eksploatacji  rozwiązania w  ofercie specjalnej
0 zł 0 zł 6 msc.
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta promocyjna dotyczy Organizacji, w których liczba użytkowników nie będzie przekraczać 100**.
 

Oferta po zakończeniu 6 miesięcznego okresu obowiązywania warunków specjalnych 

Zakres udostępnionego rozwiązania w przypadku kontynuacji korzystania z systemu w usłudze Comarch Cloud na kolejne 6 miesięcy może być tożsamy w stosunku do tego, jaki był udostępniany do tej pory lub może zostać rozszerzony o kolejne usługi w zależności od potrzeb.  
Miesięczny koszt dla pojedynczego użytkownika korzystającego z systemu po okresie obowiązywania oferty specjalnej to kwota 99,00 zł netto. 
W kwocie tej ujęte są zarówno koszty Comarch Cloud, jak i pozostałe usługi Comarch. 
 

JEŚLI TWOJA ORGANIZACJA TO JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Organizacja ma możliwość stworzenia dowolnej liczby kont użytkowników, a ograniczenie licencyjne dotyczy liczby użytkowników jednocześnie pracujących w systemie.
 

JEŚLI TWOJA ORGANIZACJA NIE JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Organizacja ma możliwość stworzenia dowolnej liczby kont użytkowników, a ograniczenie licencyjne dotyczy liczby aktywnych kont użytkowników założonych
w systemie.
 

Zapraszamy do kontaktu

 
 

Słowa kluczowe:

Elektroniczne zarządzanie dokumentami, zdalne przetwarzanie dokumentów, obsługa JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego)

 logo govtech

Dane kontaktowe

Mariusz Cichal
+48 660 464 235
Pobierz