Comarch SA


Comarch EZD  - System do Elektronicznego Obiegu Dokumentów 


Comarch EZD to nowoczesny system przeznaczony przede wszystkim dla instytucji publicznych i podmiotów prywatnych, którym w szczególny sposób zależy na pełnej transformacji cyfrowej aktualnie realizowanych procesów backoffice

 
Comarch EZD to rozwiązanie:
 
w 100% przeglądarkowe, umożliwiające realizację zadań związanych z przetwarzaniem dokumentów w trybie zdalnym przez przeglądarkę internetową
• przetwarzające dokumenty w pełni zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Dokumenty mogą być przetwarzane zarówno całkowicie w trybie elektronicznym jak i "hybrydowo", jako wsparcie obiegu papierowego dodatkową ścieżką elektroniczną
• udostępniające spójne rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej
• wspierające składy chronologiczne
• wspierające przetwarzanie dokumentów wpływających do organizacji z wykorzystaniem różnych kanałów, jak np.: email, ePUAP, rozwiązań klasy e-Urząd w tym Comarch e-Urząd, Platformy Elektronicznego Fakturowania (PeF) oraz rejestrowanych w sposób tradycyjny na sekretariacie i dzienniku podawczym (przesyłki listowe, pisma papierowe)
pozwalające na sprawowanie kontroli nad procesami zachodzącymi w organizacji przez zapewnienie szeregu interaktywnych raportów prezentujących informacje na temat spraw przetwarzanych w danym wydziale/departamencie/referacie, dając możliwość dbania o dochowanie ustawowych terminów wydania decyzji administracyjnych
• udostępniające zaawansowany graficzny moduł definiowania procesów klasy BPMN, pozwalający na tworzenie dowolnej liczby procesów obsługujących konkretne typy dokumentów przychodzących i spraw. W szczególności umożliwia powiązanie dokumentów elektronicznych nadsyłanych z wykorzystaniem ePUAP z konkretnym, zdefiniowanym w edytorze, procesem
• pozwalające na tworzenie dowolnej liczby rejestrów z wykorzystaniem interaktywnego edytora. Dodatkowo umożliwiajace proste przeniesienie do systemu (zmigrowanie) już funkcjonujących rejestrów, które do tej pory były prowadzone np. w formie arkuszy kalkulacyjnych
• zapewniające mechanizmy wsparcia obieg dokumentów w tym opcjonalnie (licencje nie są objęte niniejszą ofertą promocyjną) udostępnia moduł klasy OCR, przetwarzający dokumenty do postaci edytowalnej
zapewniające bezpieczeństwo wymiany dokumentów i ich niezmienność w trakcie przetwarzania
• udostępniające mechanizmy pozwalające na zdalną pracę grupową nad dokumentami stanowiącymi odpowiedź na pisma przychodzące
• zapewnia obsługę Podpisu Kwalifikowanego i Profilu Zaufanego
• wspierające procesy wysyłki korespondencji, w szczególności umożliwia generowanie pocztowej książki nadawczej (już dziś możliwa jest integracja z e-Nadawcą - usługa Poczty Polskiej)
umożliwiające przekazanie dokumentów do innych systemów funkcjonujących w organizacji (systemów dziedzinowych) i zwrotny odbiór dokumentów z tych właśnie systemów
• dające możliwość prowadzenia terminarza dla każdego użytkownika jak i działu oraz pozwala na integracje tego terminarza z kalendarzem Google, Microsoft i Apple
• dające możliwość prowadzenia kalendarza rezerwacji zasobów w organizacji
• wspierające procesy wypożyczenia dokumentacji papierowej, co jest szczególnie istotne w trybie pracy zdalnej
 

Poznaj nasze rozwiązanie:

 

Słowa kluczowe:

Elektroniczne zarządzanie dokumentami, zdalny obieg dokumentów, obsługa JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego)
 
 logo govtech

Dane kontaktowe

Mariusz Cichal
+48 660 464 235