Neuroforma Sp. z o.o.


  • Dotyczy świadczenia zdalnych usług rehabilitacyjnych (bez konieczności fizycznego kontakt).
  • Platforma internetowa TeleNeuroforma umożliwia zdalne zarządzanie procesem rehabilitacji pacjentów ćwiczących samodzielnie w domu.
  • Umożliwia asynchroniczne zarządzanie procesem rehabilitacji dzięki czemu 1 fizjoterapeuta może obsługiwać wielu pacjentów w jednym czasie. 
  • Pacjenci ćwiczą w domu przy wykorzystaniu platformy internetowej. Do ćwiczeń potrzebują jedynie kamery internetowej (wystarczy więc laptop/tablet). Program działa w oparciu o wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości i wykrywania ruchu (Augmented Reality, Motion Capture).
  • Pacjent ćwiczy przed komputerem z kamerą internetową. Na ekranie oprócz swojego lustrzanego odbicia, widzi wirtualne obiekty z którymi wchodzi w interakcję wykonując pewne sekwencje ruchów, które rozpoznaje kamera. Program udziela na bieżąco informacji zwrotnej. Aktywności te są zaprojektowane przez fizjoterapeutę, który zdalnie weryfikuje i ewentualnie zmienia program ćwiczeń. Z perspektywy pacjenta - proces jest przyjemny, bo przybiera formę interaktywnych, angażujących gier. Z perspektywy terapii, pacjent wykonuje pożyteczne dla niego ćwiczenia pod opieką specjalisty. 
  • Z platformy mogą korzystać fizjoterapeuci i pacjenci bezpośrednio logując się w panelu lub rozwiązanie może być zintegrowane z posiadanym przez usługodawcę systemem danych medycznych.
  • Skuteczność TeleNeuroformy została zweryfikowana w badaniach klinicznych. 

 

Główne korzyści

  • Z perspektywy usługodawcy - rozszerzenie oferty o możliwość świadczenia zdalnych usług rehabilitacyjnych.
  • Z perspektywy pacjentów - możliwość ćwiczenia samodzielnie w domu pod zdalnym nadzorem specjalisty - brak konieczności przerywania rehabilitacji z powodu ograniczeń w przemieszczaniu się. 

Platforma wspiera proces rehabilitacji - umożliwia prowadzenie procesu w trybie ciągłym bez względu na możliwość odbywania klasycznych sesji z rehabilitantem.  
logo govtech

Dane kontaktowe

Marek Kruszyński
+48883662300