Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze i ARP ogłaszają nabór na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze i ARP ogłaszają nabór na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze - przedsiębiorca zarządzający największym polskim portem lotniczym - Lotniskiem Chopina w Warszawie, we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. ogłaszają w ramach Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów, będących elementem ekosystemu wsparcia innowacji w polskim przemyśle, nabór na propozycje rozwiązań dla zidentyfikowanych dla Lotniska Chopina wyzwań technologicznych, organizacyjnych i infrastrukturalnych.

Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotów, których propozycje rozwiązań najlepiej odpowiadają na wyzwania technologiczne, organizacyjne i infrastrukturalne Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. Szczegółowy opis wyzwań zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu Naboru rozwiązań w ramach Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów (plik do pobrania poniżej).

Nabór skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, w szczególności polskich start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, oferujących produkt lub usługę na indywidualnie określonym dla każdego wyzwania oczekiwanym poziomie gotowości technologicznej.

Zgłaszanie propozycji rozwiązań możliwe jest za pomocą Platformy Transferu Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - www.ptt.arp.pl (szczegóły dotyczące dokonania zgłoszenia znajdują się w załączniku nr 3 do Regulaminu naboru).

Termin zgłaszania propozycji rozwiązań odpowiadających na zidentyfikowane wyzwania upływa 9 grudnia 2016 r.

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dokonają oceny zgłoszonych rozwiązań i wybiorą podmioty, które zostaną zaproszone na Galę Finałową Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów, która odbędzie się na Lotnisku Chopina w Warszawie w dniu 10 stycznia 2017 r.

Szczegółowych informacji udziela:

w sprawach organizacyjnych:

Agnieszka Jakubiak tel.: 22 695 37 42, e-mail: agnieszka.jakubiak@arp.pl

w sprawach wyzwań:

Ewelina Wąsik tel.: 609 604 242, e-mail: e.wasik@polish-airports.com

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze i ARP ogłaszają nabór na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów
ArticleToPDF