Regulamin Konkursu 3/2019

Regulamin Konkursu 3/2019

Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją regulaminu.

Regulamin Konkursu 3/2019.

 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją Regulaminu przeprowadzania konkursu 3/2019

oraz zachęcamy do składania wniosków o powierzenie grantu! 

https://siecotwartychinnowacji.pl/www.siecotwartychinnowacji.pl


KONTAKT

Skontaktuj się z nami za posrednictwem:

infolinii SOI: (22) 695 37 88
lub napisz bezpośrednio na adres: soi@arp.pl

 

 

 

Regulamin Konkursu 3/2019
ArticleToPDF