SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI

SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI

GRANTY ZA ZAKUP INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

CZYM JEST SOI?

Sieć Otwartych Innowacji to projekt unijny dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. 
Kreujemy i wspieramy transakcje transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
Dofinansowujemy zakup innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata.

 

MISJA

Wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP.

 

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?   

Refinansowanie kosztów transferu technologii do 70%.                                                                     

NA CO?

 • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
 • prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
 • prawa do chronionych odmian roślin
 • topografia układów scalonych
 • know-how

 

GRANTY NA TRANSFER TECHNOLOGII 

Zdobądź refundację do 70% kosztów transakcji transferu technologii o wartości od 100 tys. zł do 200 tys. EUR.

   enlightened  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  enlightened            

 

 

WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW MŚP

 • Brokerzy technologii SOI wspierają przedsiębiorców w wyborze najlepszej ścieżki rozwoju i przejściu przez proces złożenia wniosku o grant. 
 • Oferujemy granty na usługi doradcze, w ramach których przedsiębiorcy otrzymują wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przygotowaniu transakcji transferu technologii o wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania.
 • Granty na transfer technologii umożliwiają częściowy wzrot kosztów zakupu licencji, patentu lub know-how rozwiązania, dzięki któremu przedsiębiorcy stają się bardziej konkurencyjni i zwiększają swoją produktywność. 

 

WYMOGI:

 • Technologia stanowiąca innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7
 • Innowacja obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata oraz na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat
 • Dofinansowanie nabycia technologii na warunkach rynkowych od dawcy niepowiązanego kapitałowo, osobowo bądź faktycznie
 • Trzyletni okres trwałości rezultatów projektu

 

NABÓR WNIOSKÓW
Ciągły do końca roku 2019, podzielony na miesięczne rundy

ROZSTRZYGNIĘCIE 
Do 4 miesięcy od złożenia wniosku

KLIKNIJ ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 

 

DOFINANSOWANIE: 

 • Dwie formy wsparcia do wyboru przez Wnioskodawcę: regionalna pomoc inwestycyjna lub pomoc de minimis
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000,00 EUR
 • Minimalny wkład własny (beż żadnych form wsparcia publicznego) - 25% kosztów kwalifikowalnych (dotyczy wyłącznie ubieganie się o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej)

 

MAPA POMOCY REGIONALNEJ

 

DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 DOFINANSOWANIE    POWIAT/MIASTO
45% lub 55% Ciechanowski, Mławski, Płoński, Pułtuski, Żuromiński, Makowski, Ostrołęcki, Ostrowski, Przasnyski, Wyszkowski, miasto Ostrołęka, Gostyniński, Płocki, Sierpecki, miasto Płock, Białobrzeski, Kozienicki, Lipski, Przysuski, Radomski, Szydłowiecki, Zwoleński, miasto Radom, Łosicki, Siedlecki, Sokołowski, Węgrowski, miasto Siedlce, Garwoliński, Legionowski, Miński, Nowodworski, Otwocki, Wołomiński
30% lub 40% Grodziski, Grójecki, Piaseczyński, Pruszkowski, Sochaczewski, Warszawski Zachodni, Żyrardowski
20% lub 30%

m.st. Warszawa


KONTAKT​

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem:

infolinii SOI: (22) 695 37 88
lub napisz bezpośrednio na adres: soi@arp.pl

* PONIŻEJ ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OSIĄ CZASU PROJEKTU I OGÓLNYMI ZASADAMI DO POBRANIA Z ZAŁĄCZNIKA

SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI
ArticleToPDF