SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI

SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI

Refinansowania zakupu własności niematerialnej i prawnej (WNiP)

Istnieje możliwość refinansowania zakupu własności niematerialnej i prawnej tzw. WNiP (w postaci patentów, licencji, know-how)  w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. projektu Sieć Otwartych Innowacji (www.siecotwartychinnowacji.pl).

 

Sieć Otwartych Innowacji w liczbach to między innymi:

- wartość projektu 130 mln PLN;

- wartość transakcji transferu technologii od 100 000 PLN do 10 000 000 PLN;

- 120 transakcji transferu technologii;

- 28 mln PLN na doradztwo – technologiczne, prawne i wyceny WNiP;

- 160 wydarzeń promujących idee otwartych innowacji;

- wysokość grantu do 75% wartości transakcji (według mapy pomocy regionalnej).

 

Poniżej przedstawiam w formie ikonografii jak przebiega wstępny proces:

 

 

 

W przypadku zainteresowania prosimy o wiadomość skierowaną na adres broker@arp.pl w mailu proszę zawrzeć informację o nazwie firmy, KRS i Krajowej Inteligentnej Specjalizacji jakiej dotyczy technologia, której nabyciem Państwo do swojej firmy byli by zainteresowani lub wypełnienie formularza pod adresem http://formularz.arp.pl .

 

Informacje na temat projektu mogą również uzyskać Państwo pod numerem infolinii PFR 800 800 120.

 

KONTAKT:

Karol Wosiński

Kordynator Zespołu Brokerów Technologii (Manager of technology Broker Team)

Biuro Rozwoju i Innowacji (Development and Innovation Office)

tel. + 48 22 583 84 25, karol.wosinski@arp.pl

 

 

 

SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI
ArticleToPDF