automatyzacja procesów

Asystent eksploatatora oczyszczalni ścieków

Technologia wspomaga pracę głównie projektantów, technologów i eksploatatorów oczyszczalni ścieków bytowych, komunalnych lub przemysłowych. Serwer wykorzystuje się jako system wspomagający komercyjny symulator oczyszczalni ścieków lub jako moduł do nowo tworzonego (na indywidualne zlecenie). W przypadku złożonych, często silnie...

Technologia automatycznego pozyskiwania danych i wiedzy dotyczących poziomu wykorzystania zasobów i realizacji procesów produkcyjnych oraz technologicznych

Technologia EDOCS to platforma do automatyzacji gromadzenia i analizy danych dotyczących realizacji procesów produkcyjnych. EDOCS umożliwia obniżenie kosztów...