Automatyzacja procesów; technologie przemysłowe; sensory przemysłowe; diagnostyka maszyn i systemów; Przemysł 4.0

System WSA wraz z sensorami drugiej generacji do monitorowania czasu pracy maszyny i przewidywania awarii przed jej wystąpieniem

System WSA®  i projekt sensora drugiej generacji jest w 100% własnością podmiotu Proceed Consulting Sp. z o.o. Poziom gotowości technologicznej rozwiązania według TRL na poziomie:

  • 9 dla systemu...