Wsparcie ARP S.A.

Platforma Transferu Technologii (PTT) została stworzona przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. dla wsparcia rozwoju polskich firm

Poprzez Platformę chcemy wspomagać organizacyjnie, finansowo i doradczo proces transferu technologii pomiędzy dawcami technologii (przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, wynalazcami), a biorcami innowacyjnych rozwiązań (przedsiębiorstwami, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw). PTT oferuje bezpłatny dostęp do jej zasobów oraz umożliwia dodawanie własnych wpisów o technologiach czy potrzebach technologicznych.

Dodatkowo, część transakcji związanych z transferem technologii będzie mogła zostać dofinansowana ze środków UE*

do 70% kosztów licencji/zakupu prawa własności do technologii

do 85% kosztów usług doradczych

ARP S.A. zamierza na ten cel przeznaczyć kilkadziesiąt milionów złotych pozyskanych z UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

* Informacje mają charakter wstępny – ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego w ramach Działania 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Kto może skorzystać?

biorcy technologii z sektora małych i średnich przedsiębiorstw

przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność gospodarczą w Polsce

Zasady korzystania z dofinansowania

transakcje będą się odbywać pomiędzy podmiotami niepowiązanymi ze sobą kapitałowo i osobowo

biorca technologii będzie zobowiązany wdrożyć ją do produkcji

technologia będąca przedmiotem transferu będzie wpisywać się w jedną z kilkunastu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

 

 

 

Zdjęcie promujące: 
Wsparcie ARP S.A.
ArticleToPDF