Aktualności PTT

PGNiG Termika przy pomocy ARP szuka innowacji. Chce ograniczyć emisję zanieczyszczeń

02/05/2016 - 14:05
PGNiG Termika chce skorzystać z osiągnięć technologicznych polskich firm z sektora MŚP. W zorganizowanym wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu konkursie wybrała trzy nowatorskie projekty, które mogą przyczynić się do usprawnienia procesów produkcji, przede wszystkim związanych z redukcją emisji szkodliwych związków i innymi wymogami środowiskowymi. PGNiG Termika liczy, że rozmowy z pomysłodawcami zakończą się podpisaniem kontraktów.

Blisko 100 podmiotów zgłosiło swoje projekty na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów

15/04/2016 - 08:45
Firmy przedstawiły wiele interesujących, innowacyjnych projektów w ramach otwartego poszukiwania pomysłów na rozwiązania odpowiadające wyzwaniom technologicznym i środowiskowym spółki PGNiG TERMIKA SA. Inicjatywa pt. „Otwarte innowacje dla gospodarki o obiegu zamkniętym – inteligentna energetyka” została ogłoszona przez PGNiG SA. we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa.

Warsztat Innowacyjnych Pomysłów

03/03/2016 - 08:22
PGNiG S.A. - największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej, we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa ogłaszają nabór w ramach otwartych innowacji na rozwiązania adekwatne do wyzwań technologicznych i środowiskowych dla PGNiG TERMIKA S.A.

Spotkanie z cyklu D-RAFT Corporate Roundtable w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

28/01/2016 - 10:37
21 stycznia 2016 r. odbyło się, pierwsze w tym roku, spotkanie z cyklu D-RAFT Corporate Roundtable, skupiające liderów odpowiedzialnych za strategię i innowacje w takich firmach jak PKO Bank Polski, MasterCard czy Orbis.

PTT animatorem spotkania między dawcą a biorcą technologii

28/01/2016 - 09:50
Przedstawiciele spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo i firmy GK Innowacje - autorzy rozwiązania technologicznego spotkali się z pracownikiem Departamentu Projektów Własnych, aby uzgodnić warunki współpracy w ramach modelu otwartych innowacji.

Zaproszenie do wzięcia udziału w „Audycie innowacji”

18/12/2015 - 10:19
Szanowni Państwo,

Publikacja rozporządzenia określającego zasady udzielania przez ARP S.A. pomocy finansowej ze środków unijnych w ramach Platformy Transferu Technologii

10/12/2015 - 10:18
W dniu 9 grudnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–20202, stanowiące podstawę dla udzielania przez ARP S.A. pomocy przedsiębiorcom na transfer technologii.

Horyzont 2020 - badania, rozwój, innowacje w skali międzynarodowej

30/11/2015 - 15:48
Eksperci ARP S.A. wzięli udział w szkoleniu na Uniwersytecie Warszawskim "Horyzont 2020 - badania, rozwój, innowacje w skali międzynarodowej”. Było ono zorganizowane przez Ośrodek Enterprise Europe Network działający na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Digital Economy Laboratory we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW.

III Konferencja „Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski”

30/11/2015 - 15:15
Zwiększenie transferu innowacji z nauki do biznesu, wpływ legislacji na rozwój innowacyjności, źródła finansowania innowacji – to główne tematy omawiane podczas III konferencji „Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski”.

Biznes, rozwój, innowacje. Krakowskie spotkanie ze specjalistami ARP

30/11/2015 - 12:11
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. na spotkaniu z przedsiębiorcami w Krakowie przedstawiła swoją ofertę skierowaną do małych, średnich i dużych firm.