Wodór


Plakat z aktualnościami

Polska, podobnie jak cała Unia Europejska stoi przed wyzwaniem, jakim jest transformacja energetyczna, która w trosce o przyszłe pokolenia pozwoli na obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Ten cel może zostać osiągnięty przez wielkoskalowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Niestety, ale w związku z uzależnieniem wytwarzania energii od warunków atmosferycznych, okresy charakteryzujące się najwyższą wydajnością wytwarzania energii nie pokrywają się z rzeczywistymi okresami zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną. Należy również pamiętać, że proces zmiany miksu energetycznego naszego kraju wiąże się najpierw z przejściowym okresem intensywnego wykorzystania gazu ziemnego, a dopiero później szeroko rozumianym wykorzystaniem OZE. Z tego powodu wciąż wymagane jest utrzymywanie konwencjonalnych źródeł energii, głównie elektrowni węglowych.
Rozwiązaniem tego problemu wydaje się być rozwój technologii magazynowania energii, w tym nowoczesnych baterii akumulatorów, magazynów mechanicznych oraz wytwarzania i przechowywania wodoru. Z uwagi na ograniczone zasoby pierwiastków ziem rzadkich oraz znaczne zapotrzebowanie materiałowe, najlepszą metodą na długoterminowe magazynowanie energii wydaje się być wykorzystanie wodoru – paliwa przyszłości.
Wodór jest uznawany za brakujące ogniwo transformacji energetycznej, którym bez śladu węglowego możemy zasilać turbiny, piece i ogniwa paliwowe. Szczególne znaczenie będzie to miało dla gałęzi gospodarki o największym obecnie śladzie węglowym, tj. przemysłu, elektroenergetyki, transportu oraz ciepłownictwa. Wymagany jest jednak ciągły rozwój technologii, które w niedalekiej przyszłości pozwolą na praktyczne i wydajne wykorzystanie wodoru – szczególnie takiego, którego wytwarzanie nie będzie wiązać się z emisją CO2.
Platforma Transferu Technologii chce czynnie wspierać procesy dekarbonizacji i globalnej transformacji energetycznej. Z tego powodu zapraszamy do kontaktu każdego kto poszukuje lub dysponuje technologiami wodorowymi, w tym z zakresu wytwarzania, magazynowania i wykorzystywania. Publikacja w naszej bazie danych pozwoli dotrzeć do przedsiębiorstw produkcyjnych, inwestorów, naukowców i wynalazców.