Community Platform Mazovia EDIH


Obszar roboczy 5.svg

logo_Mazovia_EDIH_1.png

Community Platform Mazovia EDIH jest częścią działań projektu Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych dla Mazowsza (w skrócie projektu Mazovia EDIH).

Projekt Mazovia EDIH, prowadzony jest przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, który otrzymał finansowanie z unijnego programu Digital Europe dla Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych na lata 2021-2023 w ramach umowy grantowej nr 101083509 oraz programu operacyjnego Fundusze Europejskie na rzecz Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027, działanie FENG.02.22 nr Umowy o dofinansowanie z PARP: FENG.02.22-IP.02-0002/23-00).

Infrastruktura internetowa Community Platform Mazovia EDIH jest obsługiwana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., partnera projektu.

Community Platform Mazovia EDIH jest finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Community Platform Mazovia EDIH jest pomostem pomiędzy podmiotami tworzącymi popyt na usługi w dziedzinie cyfrowej transformacji (przedsiębiorcy, których działalność może odnieść korzyści z cyfrowej transformacji), a istniejącą ich podażą (start-upy, dostawcy gotowych do wdrożenia technologii, podmioty świadczące usługi edukacyjne, szkoleniowe i wsparcia).

5 Steps to Successful Business Growth Infographic Graph (10).png


Korzystanie z Community Platform Mazovia EDIH jest całkowicie bezpłatne. W ramach platformy uruchomiono 4 dedykowane bazy:

  • Baza usług Mazovia EDIH - gdzie poznasz typy usług oferowanych w ramach projektu Mazovia EDIH (usługi dostępne od 12.06).

  • Baza transformacji cyfrowej - miejsce do promowania rozwiązań przez wszystkie podmioty posiadające w swoim portfolio usługi wspierające transformację cyfrową, ale nie będące bezpośrednio związane z projektem Mazovia EDIH. Zależy nam aby gromadzić jak największą liczbę dostawców rozwiązań innowacyjnych i wzmacniać transfer technologii oraz wymiany wiedzy.5 Steps to Successful Business Growth Infographic Graph (9).png


Mazovia EDIH to konsorcjum 10 instytucji oferujących kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Zarówno podmioty z województwa mazowieckiego jak i całej Polski mogą skorzystać z nieodpłatnych usług eksperckich i zmodernizować sposób produkcji lub świadczenia usług zgodnie z obecnymi trendami digitalizacji.

Mazovia EDIH skupia się na kilku głównych obszarach programu Cyfrowa Europa tj.: sztuczna inteligencja (AI) oraz wspomaganie decyzji, cyberbezpieczeństwo, obliczenia o wysokiej wydajności (HPC), mikro- i nano- optoelektronika; fotonika i robotyka.

5 Steps to Successful Business Growth Infographic Graph (4).pngCzarne i Czerwone Hasztag Pasmo Logo (8).png#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #EDIH


Czas realizacji projektu: 01/01/2023 – 31/12/2025

Wartość projektu: 12 106 208,68 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 12 106 208,58 PLNProjekt Mazovia EDIH jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Cyfrowa Europa realizowanego w latach 2021-2027 (nr Umowy grantowej z KE: 101083509 — Mazovia EDIH — DIGITAL-2021-EDIH-01) oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie na rzecz Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027, działanie FENG.02.22 Współfinansowanie działań EDIH w ramach 2 Priorytetu Środowisko sprzyjające innowacjom (nr Umowy o dofinansowanie z PARP: FENG.02.22-IP.02-0002/23-00).

Liderem Konsorcjum Mazovia EDIH jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Community Platform Mazovia EDIH została sfinansowana z funduszy unijnych.

Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.