Community Platform Mazovia EDIH

Ikona

logo_Mazovia_EDIH_1.png

Community Platform Mazovia EDIH jest częścią działań projektu Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych dla Mazowsza (w skrócie projektu Mazovia EDIH).

Projekt Mazovia EDIH, prowadzony jest przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, który otrzymał finansowanie z unijnego programu Digital Europe dla Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych na lata 2021-2023 w ramach umowy grantowej nr 101083509. Infrastruktura internetowa Community Platform Mazovia EDIH jest obsługiwana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., partnera projektu.

Community Platform Mazovia EDIH jest finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Community Platform Mazovia EDIH jest pomostem pomiędzy podmiotami tworzącymi popyt na usługi w dziedzinie cyfrowej transformacji (przedsiębiorcy, których działalność może odnieść korzyści z cyfrowej transformacji), a istniejącą ich podażą (start-upy, dostawcy gotowych do wdrożenia technologii, podmioty świadczące usługi edukacyjne, szkoleniowe i wsparcia).


Korzystanie z Community Platform Mazovia EDIH jest całkowicie bezpłatne. W ramach platformy uruchomiono 4 dedykowane bazy:

  • Baza usług Mazovia EDIH - gdzie poznasz typy usług oferowanych w ramach projektu Mazovia EDIH (usługi dostępne od września).

  • Baza transformacji cyfrowej - miejsce do promowania rozwiązań przez wszystkie podmioty posiadające w swoim portfolio usługi wspierające transformację cyfrową, ale nie będące bezpośrednio związane z projektem Mazovia EDIH. Zależy nam aby gromadzić jak największą liczbę dostawców rozwiązań innowacyjnych i wzmacniać transfer technologii oraz wymiany wiedzy.Mazovia EDIH to konsorcjum 10 instytucji oferujących kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Zarówno podmioty z województwa mazowieckiego jak i całej Polski mogą skorzystać z nieodpłatnych usług eksperckich i zmodernizować sposób produkcji lub świadczenia usług zgodnie z obecnymi trendami digitalizacji.

Mazovia EDIH skupia się na kilku głównych obszarach programu Cyfrowa Europa tj.: sztuczna inteligencja (AI) oraz wspomaganie decyzji, cyberbezpieczeństwo, obliczenia o wysokiej wydajności (HPC), mikro- i nano- optoelektronika; fotonika i robotyka.Czarne i Czerwone Hasztag Pasmo Logo (8).png#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #EDIH


Czas realizacji projektu: 01/01/2023 – 31/12/2025

Wartość projektu: 2,566,505.99 EUR

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1,566,505.99 EUR