Baza technologii


Logo wpisu Ściernice diamentowe i z regularnego azotku boru o spoiwie żywicznym, metalowym i ceramicznym

Ściernice diamentowe i z regularnego azotku boru o spoiwie żywicznym, metalowym i ceramicznym

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Ściernice z ziarnem diamentowym przeznaczone są do: szlifowania powierzchni płaskich materiałów niemetalowych, ostrzenia i docierania narzędzi skrawających z ostrzami z węglików spiekanych, szlifowania otworów w materiałach niemetalowych, szlifowania płytek ceramicznych, przecinania i nacinania wyrobów ceramicznych, szkła kwarcowego, węglików spiekanych, materiałów magnetycznych, narzędziowej ceramiki azotkowej i z węglików spiekanych, tytanu, molibdenu, wolframu, materiałów kompozytowych, materiałów półprzewodnikowych, kamieni syntetycznych i naturalnych, jak również betonu, granitu i marmuru. Ściernice z ziarnem z regularnego azotku boru przeznaczone są do szlifowania stali narzędziowych, stopowych, szybkotnących, stopów wysokoniklowych i innych trudnoobrabialnych materiałów o podwyższonej zawartości żelaza. Narzędzia super twarde z spoiwem żywicznym są narzędziami uniwersalnymi, które można stosować do obróbki wstępnej i wykończeniowej(np. do obróbki wstępnej i wykończeniowej narzędzi skrawających z ostrzami z węglików spiekanych.). Ściernice diamentowe i regularnego azotku boru ze spoiwem metalowym odznaczają się bardzo wysoką trwałością. Należy je stosować do obróbki wstępnej oraz do szlifowania wcięć, szczególnie o ostrych zarysach. Szlifując ściernicami diamentowymi i z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym uzyskuje się, dzięki niskiej temperaturze w strefie obrabianej, wysoką jakość powierzchni przy stosunkowo krótkim czasie szlifowania. Charakteryzują się one łatwością profilowania (kształtowania) powierzchni czynnej (roboczej) ściernicy przy zastosowaniu metod konwencjonalnych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Opracowane w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania oryginalne technologie wykonywania ściernic o spoiwach żywicznych, metalowych i ceramicznych o charakterystykach dobieranych indywidualnie do właściwości szlifowanego materiału są nowoczesnymi, wysokowydajnymi i przyjaznymi środowisku technologiami. Narzędzia ścierne diamentowe i z regularnego azotku boru charakteryzują się wysoką trwałością, zminimalizowanym zużyciem objętościowym i bardzo dobrą dokładnością wymiarowo – kształtową przedmiotu obrabianego. Zastosowanie tych narzędzi w procesie szlifowania materiałów trudno obrabialnych pozwala na: obniżenie kosztów obróbki ze względu na niższy koszt narzędzia dobranego indywidualnie do danej operacji szlifowania; wydłużenie czasu pracy narzędzia pomiędzy kolejnymi cyklami obciągania przez odpowiednie dobranie charakterystyki ściernicy do szlifowanego materiału; mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Opracowane technologie spełniają wzmagania norm PN-EN 13236:2011 pt. „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa narzędzi ściernych supertwardych” oraz PN-ISO 603-4:2001 pt.: „Narzędzia ścierne spojone –Wymiary – Część 4: Ściernice do szlifowania płaszczyzn/szlifowania obwodowego.”

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie w branży drzewno-papierniczej: ostrzenie narzędzi skrawających (np. frezy trzpieniowe i nasadzane, piły tarczowe z ostrzami z węglików spiekanych, PCD, PCBN, ) do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych i kompozytowych. Zastosowanie w branży elektromaszynowej: szlifowanie płaszczyzn, pow. walcowych i otworów, szlifowanie kształtowe (profilowe), ostrzenie narzędzi i płytek skrawających, przecinanie materiałów metalowych, niemetalowych, narzędziowych, półprzewodnikowych, nacinanie rowków, przecinanie materiałów na próbki metalograficzne, itd. Obróbka monokryształów krzemu, kamieni naturalnych i syntetycznych. Zastosowanie w branży rolniczej: szlifowanie elementów maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. Przecinanie płytek z węglików spiekanych na ostrza narzędzi maszyn rolniczych (np. kultywatorów, itd.). Zastosowanie w branży budownictwo: ściernice diamentowe do ostrzenia wierteł spiralnych i otworowych (koronkowych) z ostrzami z węglików spiekanych; przecinanie i szlifowanie materiałów budowlanych (np. granit, marmur, beton, itd.). Zastosowanie w branży chemicznej: szlifowanie elementów urządzeń i aparatury chemicznej ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Zastosowanie w branży energetyka i paliwa: szlifowanie elementów urządzeń energetycznych i ciepłowniczych ze stali żaroodpornych. Zastosowanie w branży górnictwo i hutnictwo: ostrzenie narzędzi górniczych z ostrzami z węglików spiekanych (np. wiertła, raczki, koronki, noże do kombajnów górniczych). Przecinanie materiałów (np. stale stopowe, stopy niklu, stopy aluminium, itd.) na próbki metalograficzne. Zastosowanie w branży medycyna: obróbka ścierna endoprotez ze stali stopowych i materiałów ceramicznych, itp. Zastosowanie w branży telekomunikacja: przecinanie płytek szafirowych na elementy przetworników, przecinanie płytek krzemowych i innych materiałów elektronicznych; przecinanie płytek drukowanych; obróbka ścierna materiałów półprzewodnikowych i elektronicznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"