Baza technologii


Logo wpisu Środek do konserwacji drewnianych obiektów  zabytkowych i metoda jego wytwarzania

Środek do konserwacji drewnianych obiektów zabytkowych i metoda jego wytwarzania

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest środek silnie hyrofobizujący do konserwacji drewnianych obiektów zabytkowych oraz do innych materiałów lignocelulozowych (drewno, twzorzywa drzewne, papier i tektura, w tym tektura falista) i metoda jego wytwarzania według wynalazku polega na powierzchniowej modyfikacji materiału preparatem zawierającym mieszaninę dwóch polimerów naturalnych, modyfikowaną alkiloalkoksysilanem. Efektem modyfikacji jest konsolidacja powierzchni materiału, zwiększenie jego właściwości wytrzymałościowych, a przede wszystkim zwiększenie właściwości hydrofobowych (tj. uodpornienie erozję powodowaną przez parę wodną i wodę ciekłą), szczególnie w warunkach działania czynników atmosferycznych. Wartością dodaną będącą efektem zwiększonej hydrofobowości jest podwyższona odporność materiału na degradację fotolityczną i mykologiczną.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści z zastosowania technologii otrzymywania preparatu do konserwacji drewnianych powierzchni:
- zwiększenie hydrofobowości i stabilności wymiarowej konserwowanego drewna
- konsolidowanie powierzchni zniszczonego drewna
- preparat nie powoduje wzrostu masy konserwowanego obiektu
- zabezpiecza obiekty zabytkowe przed działaniem czynników biologicznych bez konieczności użycia typowych substancji biobójczych
- zabezpiecza przed działaniem promieniowania UV
- prostota wytworzenia
- możliwość kontrolowania głębokości wnikania środka do drewna zabytkowego
- zwiększa odporność na działanie grzybów zasiedlających drewno

Zastosowanie rynkowe

Odbiorcami przedmiotowej technologii mogą być podmioty wykonujące usługi impregnowania i konserwowania drewnianych obiektów oraz podmioty zajmujące się produkują produktów konserwujących/impregnatów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 8

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 8 marca 2023 13:37

Wróć na stronę "Bazy"