Baza technologii


Logo wpisu Środek do zabezpieczenia drewna

Środek do zabezpieczenia drewna

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

Opis technologii / usługi

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu opracował technologię środka do zabezpieczenia drewna oraz sposób powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczenia drewna. Środek jest w postaci substancji chemicznej, która jest cieczą jonową. Środek wykazuje się wysoką aktywnością w stosunku do grzybów rozkładu brunatnego, białego i przebarwiających drewno oraz pleśni porażających drewno, jak również zmniejsza nasiąkliwość impregnowanego drewna. Technologia jest w postaci przetestowanej w skali laboratoryjnej metody i może stanowić podstawę do dalszych badań mających na celu jej rozwinięcia do skali przemysłowej i uzyskania produktu do stosowania na rynku produktów i metod do impregnacji drewna. Przedmiotowa technologia jest chroniona polskim patentem (nr patentu 214490), chroniącym nie tylko sam środek ale również sposób zastosowania tego środka do zabezpieczenia drewna.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dzięki zastosowaniu rozwiązania według wynalazku uzyskano następujące efekty: - opracowany środek może służyć do okresowego i/lub trwałego zabezpieczania drewna iglastego i liściastego przed działaniem grzybów rozkładu brunatnego, białego, sinizny oraz pleśni, - łatwą nasycalność drewna iglastego i liściastego środkami na bazie amoniowych cieczy jonowych z anionem „herbicydowym”, - zmniejszenie (około 22%) nasiąkliwości zabezpieczonego wgłębnie drewna iglastego, - minimalizację uwalniania środków wg wynalazku z nasyconego drewna iglastego. Drewno iglaste i liściaste, zabezpieczone sposobem wg wynalazku, jest przeznaczone do użytkowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnętrz, w warunkach narażenia na opady atmosferyczne.

Zastosowanie rynkowe

Środek może stanowić podstawę nowych metod ciśnieniowej i bezciśnieniowej impregnacji drewna (również kąpiele) lub jako środek stosowanych powierzchniowo.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

NIP: 7770000985

Kraj: Polska

Adres www: http://www.itd.poznan.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"