Baza technologii


Logo wpisu Środek zapobiegający ostremu odrzuceniu przeszczepów nerek

Środek zapobiegający ostremu odrzuceniu przeszczepów nerek

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku są estrowe koniugaty kwasu mykofenolowego i pochodnych akrydonów lub akrydyn, mające zastosowanie jako immunosupresanty w celu zapobiegania ostremu odrzuceniu przeszczepów nerek. W porównaniu do powszechnie stosowanego środka charakteryzują się wysoką aktywnością w hamowaniu namnażania się komórek oraz mniejszą toksycznością, co powoduje, że lek nie powoduje efektów ubocznych takich jak biegunki, zwiększenie podatności na infekcje i nowotworzenie. Można je stosować w mniejszym stężeniu zachowując pożądany efekt.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Sposób stanowi kilkuetapową reakcję i nie wymaga uciążliwych, wieloetapowych syntez; Otrzymane koniugaty estrowe wykazują wysoką aktywność w hamowaniu proliferacji badanych komórek w porównaniu z MPA; Współczynnik selektywności koniugatów estrowych jest wyższy w porównaniu z MPA (im wartość SI jest większa, tym mniejsza jest toksyczność związku w porównaniu z zastosowaną dawką leku).

Zastosowanie rynkowe

Specyficzny lek stosowany w terapii immunosupresyjnej, zwłaszcza w zapobieganiu ostremu odrzucaniu przeszczepów nerek.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

NIP: 5262740203

Adres www: http://www.technologypartners.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"