Baza technologii


Logo wpisu Środki do ochrony przed grzybami i algami

Środki do ochrony przed grzybami i algami

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

Opis technologii / usługi

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu opracował technologię ochrony drewna przed działaniem alg i grzybów. Technologię stanowią środki chemiczne do zabezpieczania drewna chemicznym oparte na mieszaninach amoniowych cieczy jonowych i pochodnych 1,2,4-triazolu. Opracowany środek do ochrony drewna iglastego i liściastego przed grzybami i algami, charakteryzuje się bardzo silnymi właściwościami penetracyjnymi w drewno do 1,6 razy głębiej niż znane środki i metody powierzchniowe, a współczynnik wymywania z drewna jest do 50% mniejszy niż znanych halogenków amoniowych. Ponadto charakteryzują się szerokim spektrum działania, przy tym samym składzie. Środek według wynalazku może dodatkowo zawierać inne składniki w szczególności rozpuszczalniki, barwniki, antypireny (środki ograniczające palenie), środki ochronne przed działaniem czynników abiotycznych. Jako rozpuszczalniki stosuje się rozpuszczalniki organiczne lub ich mieszaniny z wodą. Przedmiotowa technologia jest chroniona dwoma patentami (patentem europejskim – 2700310 i patentem polskim 226089) chroniącymi nie tylko sam środek ale również sposób zastosowania tego środka do ochrony drewna.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dzięki zastosowaniu rozwiązania według wynalazku uzyskano następujące efekty: możliwość uzyskania skutecznej ochrony przed deprecjacją i degradacją drewna przy zastosowaniu niskich stężeń nowych środków, uzyskanie środków ochronnych głęboko penetrujących drewno, umożliwiających eksploatację zabezpieczonego drewna w 4 klasie użytkowania, w kontakcie z gruntem uzyskanie zabezpieczenia drewna przeciw grzybom pleśniowym i algom, dobry efekt utrwalania środków w drewnie, środek do zabezpieczania innych materiałów podatnych na porastanie i rozkład przez mikro-organizmy, ponadto środek zapobiega korozji elementów metalowych.

Zastosowanie rynkowe

Technologia może znaleźć zastosowanie jako dodatek do środków do zabezpieczenia drewna stosowanych na skalę przemysłową (impregnaty do drewna) lub jako środek nakładany powierzchniowo w skali przemysłowej lub przez użytkowników indywidualnych na już zainstalowanych elementach drewnianych. Środek może znaleźć zastosowanie szczególnie w przemyśle budowlanym (jako środek do zabezpieczenia drewnianych elementów konstrukcyjnych). Instytut Technologii Drewna poszukuje obecnie partnerów przemysłowych zdolnych do rozwinięcia technologii do skali przemysłowej i do wprowadzenia opracowanego produktu na rynki międzynarodowe.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

NIP: 7770000985

Kraj: Polska

Adres www: http://www.itd.poznan.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"