Baza technologii


Logo wpisu μDose

μDose

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

μDose służy do pomiaru niskich środowiskowych radioaktywności izotopów α i ß promieniotwórczych. Pomiar wykonywany jest przy pomocy unikatowego analizatora, który rozpoznaje rodzaj promieniowania na podstawie czasu błysków wywołanych promieniowaniem oraz zapisuje czas, w którym nastąpił rozpad izotopu promieniotwórczego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

μDose daje nowe możliwości pomiarowe w porównaniu do najbardziej zbliżonych urządzeń komercyjnych tj. detektorów promieniowania α grubych źródeł promieniotwórczych oraz spektrometrii promieniowania γ. Urządzeniem μDose można wykonać pomiar niskich zawartości 238U, 235U, 232Th oraz 40K w materiałach o niewielkiej masie (rzędu 1 g). Natomiast zawartość tych radionuklidów umożliwia określenie mocy dawki promieniowania jonizującego. Rejestracja czasów rozpadów oraz rodzaju promieniowania pozawala na pomiar par rozpadów. Na rynku nie istnieje detektor promieniowania α i ß, który jest w stanie rejestrować tzw. pary rozpadów promieniotwórczych. μDose daje taką możliwość, ponadto w porównaniu z innymi metodami pomiaru radioaktywności wymaga względnie małej masy materiału do pomiarów.

Zastosowanie rynkowe

Urządzenie μDose jest dedykowane do laboratoriów komercyjnych i naukowych wykonujących datowania dozymetryczne osadów geologicznych i ceramiki archeologicznej. Ponadto służby dozymetryczne oraz ochrony środowiska mogą być również zainteresowane pomiarami niskich środowiskowych radioaktywności. μDose jest urządzeniem do pomiarów niskiej radioaktywności i może być wykorzystane m.in. do: kontroli skażeń radioaktynych w górnictwie, pomiaru radioaktywności w materiałach budowlanych. Ponadto μDose może zostać zaadoptowany do pomiarów niskich radioaktywności 14C, co może zostać wykorzystane do: kontroli zawartości biokomponentów w paliwach oraz kontroli antropogenicznej emisji CO2.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"