Baza technologii


Logo wpisu AHA (AccuHydroAnalizer)

AHA (AccuHydroAnalizer)

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Proponowane rozwiązanie to nowe narzędzie diagnostyczne dla układów zasilania napędów nowej generacji - system diagnostyki przemysłowych ogniw akumulatorowych elektrochemicznych oraz ogniw paliwowych zasilanych np. wodorem lub metanolem. Zasada działania układu oparta jest o spektroskopię impedancji wewnętrznej ogniw w warunkach jednoczesnej obecności stałej składowej prądu o wartościach typowych dla eksploatacji (ładowania lub rozładowywania).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W przypadku ogniw akumulatorowych proponowane rozwiązanie pozwoli na wielokrotne skrócenie czasu procesu diagnostyki w stosunku do tradycyjnych metod. Ponadto możliwe stanie się monitorowanie większej liczby parametrów ogniwa. Dla ogniw paliwowych wodorowych lub metanolowych w aplikacjach przemysłowych, dostępne w handlu narzędzia diagnostyczne są bardzo skromne. Proponowane rozwiązanie stanowi absolutną nowość rynkową.

Zastosowanie rynkowe

W najnowszej generacji pojazdów i maszyn elektrycznych niezasilanych w sposób ciągły z siei elektroenergetycznej stosowane są akumulatory litowo-polimerowe lub ogniwa paliwowe głównie wodorowe. Są to obecnie przede wszystkim coraz częściej spotykane autobusy elektryczne, pociągi z zasilaniem akumulatorowym (Niemcy, Chiny) oraz pociągi zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi (Japonia). Proponowane rozwiązanie to prototyp systemu diagnostyki przemysłowych akumulatorowych ogniw elektrochemicznych m.in. litowo-jonowych, litowo-polimerowych oraz ogniw paliwowych zasilanych wodorem lub metanolem. Zasada działania systemu jest oparta o dedykowaną spektroskopię impedancji wewnętrznej ogniw w warunkach jednoczesnej obecności stałej składowej prądu o wartościach typowych dla eksploatacji (ładowania/rozładowywania). Stanowi to nowość w stosunku do obecnie występujących metod. Proponowane rozwiązanie umożliwi skrócenie czasu diagnozowania ogniw akumulatorowych nawet 10 krotnie. Ponadto możliwe będzie uzyskanie ("odczytanie") większej liczby ich parametrów. Proponowana technologia jest dedykowana dla maszyn oraz pojazdów z zasilaniem akumulatorowym nowej generacji oraz opartych o wodorowe lub inne ogniwa paliwowe (auta elektryczne, elektryczne zespoły trakcyjne z opcją zasilania akumulatorowego lub wodorowego, systemy zasilania gwarantowanego). Rozwiązanie może znaleźć zastosowanie także w energetyce oraz transporcie. Urządzenie diagnostyczne może być wykorzystane do wyposażenia specjalistycznych zespołów serwisowych, umożliwiając szybką diagnostykę stanu akumulatorów lub ogniw paliwowych na miejscu (u klienta) np. w stacji zasilania gwarantowanego lub zajezdni autobusów elektrycznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"