Baza technologii


Logo wpisu Akustyczna płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym oraz sposób wytwarzania akustycznej płyty komórkowej z rdzeniem listewkowym

Akustyczna płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym oraz sposób wytwarzania akustycznej płyty komórkowej z rdzeniem listewkowym

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P.410310 z dnia 28 listopada 2014 roku jest akustyczna płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym oraz sposób wytwarzania akustycznej płyty komórkowej z rdzeniem listewkowym przeznaczona do wytwarzania mebli akustycznie aktywnych w tym poziomych nośnych elementów konstrukcyjnych. Innowacją rozwiązania są: zastosowanie drewna z gatunków drzew szybkorosnących, w krajowych warunkach klimatycznych, mających dotychczas znikome znaczenie przemysłowe, zastosowanie otworowanych płyt HDF lub sklejek topolowych o grubości 3 mm jako okładzin płyt warstwowych, zastosowanie listewek z drewna topoli Populus nigra L., świerka Picea abies L. lub sosny Pinus sylvestris L. zwiększających współczynnik pochłaniania dźwięku, niska gęstość i wysoka wytrzymałość przy grubości 18 mm, możliwość stosowania na poziome obciążone elementy konstrukcyjne mebli skrzyniowych z jednoczesnym korzystnym skutkiem pochłaniana dźwięku. Konstrukcję stanowią otworowane okładziny zewnętrzne wykonane z cienkiej trzywarstwowej sklejki topolowej o grubości 3.0 mm, lub płyty HDF o grubości 3.0 mm, z otworami o średnicy 5 mm rozmieszczonymi w podziałce co 15 mm na kierunku szerokości i długości płyty. Rdzeń wykonano z trzech warstw listewek topolowych, świerkowych lub sosnowych o wymiarach przekroju poprzecznego 4x10 mm. Listewki ułożono w poszczególnych warstwach równolegle do siebie w odległości 5 mm. Układ listewek w warstwach sąsiadujących jest wzajemnie prostopadły. Okładziny i listewki rdzenia są wzajemnie ze sobą sklejone z użyciem kleju - na bazie polioctanu winylu. Po sklejeniu płyty powinny mieć grubość nominalną 18 mm. Wymagania technologiczne przy produkcji płyt: wilgotność okładzin płyt komórkowych oraz listew rdzenia nie powinna przekraczać 8 %,naniesienie kleju na płyty okładzinowe - 150 g/m2, ciśnienie prasowania: listewki z drewna iglastego - 0,9 N/mm2, listewki z drewna topoli - 0,8 N/mm2. Właściwości fizyko-mechaniczne płyt powinny wynosić: gęstość nie większa niż 400 kg/m3, moduł sprężystości liniowej wzdłuż włókien okładzin zewnętrznych nie mniejszy niż 4200 MPa (dla rdzeni z drewna topoli) oraz 5000 MPa (dla rdzeni z drewna iglastego), moduł sprężystości liniowej w poprzek włókien okładzin zewnętrznych nie mniejszy niż 2200 MPa, wytrzymałość na zginanie statyczne wzdłuż włókien okładzin zewnętrznych nie mniejsza niż 25 MPa, wytrzymałość na zginanie statyczne w poprzek włókien okładzin zewnętrznych nie mniejsza niż 18 MPa, wilgotność bezwzględna nie większa niż 8 %, współczynnik pochłaniania dźwięku αs wg PN-EN ISO 354:2005. Więcej informacji na stronie internetowej: www.ciitt.up.poznan.pl

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

TRL 6

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"