Baza ekspertów


Logo wpisu ALBERIS Marta Wankiewicz-Głowacka / Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ALBERIS Marta Wankiewicz-Głowacka / Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Marta Wankiewicz-Głowacka

Opis oferowanych usług

od 2008 roku praca w charakterze zewnętrznego doradcy dla przedsiębiorstw; doradztwo przy pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych; ogółem samodzielnie zrealizowanych ponad 30 projektów oraz kilka w kooperacji; projekty realizowane w ramach następujących programów: RPO WŁ 2007-2013, PO KL, PO IG, obecna perspektywa: PO IR (działania wdrażane przez NCBiR oraz PARP); wpisana do bazy ekspertów gospodarczych Nardowego Centrym Badań i Rozwoju; od czerwca 2015 roku współpraca z Łódzkim Regionalnym Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. (Technopark) w zakresie pozyskiwania i rozliczania dofinansowania na potrzeby Technoparku oraz na potrzeby firm zlokalizowanych w Inkubatorze Technologicznym prowadzonym przez Technopark; w latach 2007-2009 prowadzenie szkoleń z zakresu funduszy europejskich i zarządzania projektami, współpraca z firmami BOMIS oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej; od stycznia 2015 udział w Interdyscyplinarnej Szkole Innowacji prowadzonej przez Politechnikę Łódzką oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Tagi

Lokalizacja

Obszary współpracy

Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"