Baza technologii


Logo wpisu Algorytm Marszrutyzacji

Algorytm Marszrutyzacji

Marcin Zientara

Opis technologii / usługi

Algorytm Marszrutyzacji jest to zestaw oryginalnych bibliotek programistycznych wykorzystujący algorytm genetyczny do optymalizacji sieci transportowej w układzie N-magazynów, K- odbiorców i M – środków transportu. W praktyce AM rozwiązuje Problem Marszrutyzacji. W wyniku działania algorytm wylicza optymalną siatkę tras (liczbę aut o właściwych parametrach) koniecznych do efektywnego i czasowego dostarczenia towarów z magazynów do odbiorców. AM może być wykorzystany zarówno do bieżącego planowania tras w trybie statycznym lub dynamicznym jak i analiz strategicznych związanych np. z rozmieszczeniem magazynów i liczbą koniecznych magazynów. Dzięki opracowaniu oryginalnego sposobu zapisu informacji o trasach w chromosomach algorytmu genetycznego analizowana jest równocześnie cała sieć powiązań (magazyny – odbiorcy – auta – cechy dostawy) a nie niezależnie poszczególne kolejne elementy tej struktury. Takie podejście pozwala uzyskać maksimum efektywności przy minimum kosztów. W zależności od przyjętych kryteriów optymalizacji Algorytm pozwala zredukować sumaryczną długość tras o rząd 10% lub uzyskać 100% czasowość dostaw. Funkcjonalność AM znakomicie wpisuje się w koncepcje Przemysłu 4.0 oraz ekologicznego transportu. Obecna postać algorytmu VR rozwiązuje takie zagadnienia: dostawy w zadanych oknach czasowych (VRPTW) kontrola pojemności aut i długości czasu trasy (CVRPTW) dobór niezbędnej liczby środków transportu i optymalne przypisanie ich do dostępnych magazynów (kilka możliwych trybów przypasania – MDVRP) określenie optymalnej lokalizacji magazynów Inne funkcjonalności Algorytmu są możliwe do wdrożenia poprzez modyfikację funkcji celu. Funkcjonlność opisanego agorytmu znakomici wpisuje się w potrzeby optymalizacyjne firm działających w obszarze TSL. Algorytm wdrażany jest wspólnie przez pSci Marcin Zientar oraz ASD Rafał Osmoła.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Cechy wyróżniające Algorytm Marszrutyzacji Proponowana technologia wykorzystując nowy oryginalny sposób zapisu informacji o trasach w chromosomach algorytmu genetycznego umozliwia zarówno projektowanie struktury sieci transportowej: dobór liczby i lokalizacji magazynów (punktów węzłowych), dobór struktury środków transportu; jak i bierzące zarządzanię nią. Ta dwoistość zastosowania Algorytmu pozwala na skuteczne zarządzanie strukturą siec transportowej i jej zasobami oraz optymalizację kosztów jej utrzymania. Generowane przez Algorytm wyniki mogą być pezentowane w sposób dostosowany do potrzeb zamawiajacego. Zalety: Możliwość wielomodowej optymalizacji połączeń w sieci transportowej Optymalizacja lczby i lokalizacji magazynów Optymalizacja liczby i rodzaju środków transportu Symulacja struktury sieci transportowej (projektowanie) jak i bierzące zarządzanie nią Mozliwość optymalizacji pod kątem 100% czasowości dostaw Korzyści: Optymalizacja kosztów utrzymanie sieci transportowej Optymalizacja struktury magazynów Optymalizacja struktury środków transportu Optymalizacja balansu miedzy kosztami a jakością usług - mozliwość wyboru akcentów optymalizacji

Zastosowanie rynkowe

Algorytm Marszrutyzacji może być wykorzystanu do projektowanie sieci transportowej gdzie punktem wyjścia są tylko dane o lokalizacjach klientów (odbiorców) jak i do bierzącego zarządzania siecią gdzie dodatkowo wykorzystywane są dane o magazynach i środkach transportu. Niewielka modyfikacja funkcji celu pozwala też wykorzysać Algorytm do projektowania i nadzoru sieci transportu osób. Opisany Algoytm oraz jego funkcjonlność znakomici wpisuje się w potrzeby optymalizacyjne firm działających w obszarze TSL.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"