Baza technologii


Logo wpisu Optymalizacja sieci transportowej - algorytm rozwiązujący problem marszrutyzacja - Algorytm VR,

Optymalizacja sieci transportowej - algorytm rozwiązujący problem marszrutyzacja - Algorytm VR,

Marcin Zientara

Opis technologii / usługi

Algorytm VR jest to zestaw oryginalnych bibliotek programistycznych wykorzystujący algorytm genetyczny do optymalizacji sieci transportowej w układzie N-magazynów, K- odbiorców i M – środków transportu. W praktyce VR rozwiązuje Problemu Marszrutyzacji. W wyniku działania algorytm wylicza optymalną siatkę tras (liczbę aut o właściwych parametrach) koniecznych do efektywnego i czasowego dostarczenia towarów z magazynów do odbiorców. VR może być wykorzystany zarówno do bieżącego planowania tras w trybie statycznym lub dynamicznym jak i analiz strategicznych związanych np. z rozmieszczeniem magazynów i liczbą koniecznych magazynów. Dzięki opracowaniu oryginalnego sposobu zapisu informacji o trasach w chromosomach algorytmu genetycznego analizowana jest równocześnie cała sieć powiązań (magazyny – odbiorcy – auta – cechy dostawy) a nie niezależnie poszczególne kolejne elementy tej struktury. Takie podejście pozwala uzyskać maksimum efektywności przy minimum kosztów. W zależności od przyjętych kryteriów optymalizacji Algorytm pozwala zredukować sumaryczną długość tras o rząd 10% lub uzyskać 100% czasowość dostaw. Funkcjonalność VR znakomicie wpisuje się w koncepcje Przemysłu 4.0 oraz ekologicznego transportu. Obecna postać algorytmu VR rozwiązuje takie zagadnienia: dostawy w zadanych oknach czasowych (VRPTW) kontrola pojemności aut i długości czasu trasy (CVRPTW) dobór niezbędnej liczby środków transportu i optymalne przypisanie ich do dostępnych magazynów (kilka możliwych trybów przypasania – MDVRP) określenie optymalnej lokalizacji magazynów Inne funkcjonalności Algorytmu są możliwe do wdrożenia poprzez modyfikację funkcji celu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zalety: Możliwość wyboru modu optymalizacji np.: dostawy na czas, minimalizacja sumarycznego dystansu itd; Możliwość planowania sieci połączeń lub bieżącego zarządzania siecią połączeń; Możliwość planowania lokalizacji magazynów; Określenie minimalnej koniecznej floty środków transportu koniecznej do obsłużenia swojej sieci transportowej; Możliwość dostosowywania kryteriów optymalizacji o przyszłe potrzeby poprzez modyfikację funkcji celu algorytmu; Korzyści Optymalizacja floty transportowej; Modelowanie struktury sieci transportowej: liczba i lokalizacja magazynów, niezbędna flota; Bieżące zarządzanie siecią transportową - dostosowywanie się do zmiennych okoliczności; Możliwość instalacji narzędzia na lokalnej infrastrukturze IT lub w chmurze.

Korzyści: Obniżenie i optymalizacja kosztów transportu; Obniżenie i optymalizacja kosztów utrzymania floty transportowej

Zastosowanie rynkowe

Rozwiązanie i technologia z nim związana adresowana jest przede wszystkim do firm z obszar TSL jak i firm oraz instytucji zajmujących się tworzeniem i obsługą transportu publicznego.

Tagi

Branże

Filmy

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

TRL 5

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"