Baza technologii


Logo wpisu Amiko - Automatyczny monitoring infrastruktury kolejowej

Amiko - Automatyczny monitoring infrastruktury kolejowej

Anna Molińska Data Lions

Opis technologii / usługi

Technologia Amiko - Automatycznego monitoringu infrastruktury kolejowej - pozwala na obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury kolejowej związanych z przeglądami przeprowadzanymi przez pracowników terenowych i zwiększenie bezpieczeństwa składów pociągów z uwagi na śledzenie niebezpiecznych obiektów i zjawisk zachodzących w przestrzeni przy torach kolejowych. Amiko wykorzystuje w tym celu informacje pozyskiwane z satelitów obserwacji Ziemi (stan drzew przy torach, osuwiska i zapadanie się gruntu, tereny zagrożone powodzią, tereny gdzie wyboczenie szyn jest bardziej prawdopodobne z uwagi na anomalie temperaturowe, obszary, które cechuje większa wilgotność mogąca prowadzić do uszkodzeń sieci trakcyjnej w zimie na skutek oblodzenia). Dane te wzbogacone są o informacje z kamer umieszczonych na początku składu pociągów, które dynamicznie rejestrują i klasyfikują wszelkie nieprawidłowości w infrastrukturze (korozja, akty wandalizmu, uszkodzenia elementów konstrukcyjnych). W ten sposób powstaje dynamiczna mapa utrzymania ruchu, która jest uaktualniana automatycznie wraz z przelotami satelitów i przejazdami pociągów. Cechy i funkcjonalności technologii: Automatyzacja procesu uaktualniania mapy zagrożeń, Połączenie danych satelitarnych z danymi naziemnymi, Obniżenie kosztów związanych z przeglądem infrastruktury przez pracowników terenowych o połowę (dwa razy rzadsze wizyty w terenie), Zaawansowany system informacji przestrzennej na temat sąsiedztwa torowisk, możliwy do skalowania o nowe cechy przestrzenne.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W chwili obecnej, w zakresie niskokosztowego skanowania fotogrametrycznego, nie istnieją konkurencyjne rozwiązania skierowane do branży kolejowej. Wykonywane są czasochłonne i kosztowne skany przy pomocy skanerów laserowych, co determinuje ich sporadyczne użycie i tylko dla wybranych elementów infrastruktury (np. dworce). Przykładem firmy, która oferuje takie usługi dla branży kolejowej jest brytyjska ABA surveying. Przewagą naszego systemu będzie [1] Objęcie pomiarami i analizą znacznie większego obszaru [2] Znacząco niższy koszt w porównaniu do innych metod [3] Doświadczenie związane z rozpoznawaniem obrazu i uczeniem maszynowym, które pozwala na znaczną automatyzację procesu. Przykładem konkurencyjnego rozwiązania jest system LiveEO wdrażany przez start-up z Berlina dla Deutsche Bahn. System ten oparty jest na danych satelitarnych (również), ale ograniczony jest do analizy zagrożeń związanych z drzewami przy infrastrukturze kolejowej (wywnioskowano na podstawie opisów stanowisk pracy). Nasz system [1] obejmować będzie większą liczbę zagrożeń (hydrologiczne i meteorologiczne) i [2] będzie wzbogacony o dane zebrane in-situ, w czasie rzeczywistym, co w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach pozwoli na natychmiastową reakcję kierownika składu. Dodatkowo [3] posiadamy już doświadczoną kadrę, gdzie firma LiveEO zaczyna dopiero zatrudniać odpowiednie osoby. Odbiorca technologii oszczędza czas i pieniądze przeznaczane na przeglądy infrastruktury kolejowej, a przy tym zyskuje duży system informacji przestrzennej, który może aktualizować również o własne dane i wykorzystywać w celach analitycznych, inżynieryjnych i planistycznych.

Zastosowanie rynkowe

Transport i logistyka - monitoring infrastruktury transportowej, detekcja zagrożeń, mapowanie infrastruktury i jej sąsiedztwa, przeciwdziałanie klęskom żywiołowym. Elektroenergetyka - monitoring systemów dystrybucji energii elektrycznej, detekcja zagrożeń, mapowanie infrastruktury i jej sąsiedztwa, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i niezawodności sieci dystrybucyjnej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Anna Molińska Data Lions

NIP: 7543010851

Adres www: http://datalions.eu

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"