Baza technologii


Logo wpisu Amorficzna kompozycja farmaceutyczna o wysokiej fizycznej stabilności oraz sposób jej otrzymywania

Amorficzna kompozycja farmaceutyczna o wysokiej fizycznej stabilności oraz sposób jej otrzymywania

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Opis technologii / usługi

STAN OBECNY Jednym z największych wyzwań współczesnej farmakologii jest stworzenie takiej postaci leku, która poprawi jego dostępność biologiczną. Biodostępność leku decyduje o tym, jaka ilość substancji farmaceutycznej w danym czasie dostanie się do obiegu krwi pacjenta. Obecnie na rynku są stosowane różne sposoby poprawy dostępności biologicznej, między innymi poprzez łączenie leku z substancjami pomocniczymi, bądź też poprzez proces amorfizacji. Dotychczas największym wyzwaniem i trudnością dla przemysłu farmaceutycznego nie było stworzenie, ale utrzymanie kompozycji farmaceutycznej w stanie amorficznym. Dlatego przed wprowadzeniem na rynek tabletek zawierających amorficzny lek istotne jest zapewnienie jego fizycznej stabilności. Jednym z leków, co do których podjęto już próby amorfizacji jest indapamid (opisany w zgłoszeniu patentowym nr P.396354), który ze względu na słabą rozpuszczalność w wodzie, charakteryzuje się niską biodostępnością i aktywnością farmakologiczną. Otrzymywana forma amorficzna indapamidu cechuje się wysoką stabilnością fizykochemiczną i czystością. Jednym z leków, co do których istnieje zapotrzebowanie na opracowanie jego stabilnej formy amorficznej jest ezetimib. NOWE ROZWIĄZANIE - NOWE MOŻLIWOŚCI Przedmiot niniejszej oferty jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na kompozycję farmaceutyczną, o wysokiej fizycznej stabilności charakteryzującą się tym, iż stanowi zamorfizowaną mieszaninę dwóch leków: ezetimibu i indapamidu. Unikalne połączenie tych dwóch leków jest interesujące nie tylko ze względu na ich wysoką fizyczną stabilność, lecz również na ich wspólne zastosowanie; jak dotąd nie ma żadnych doniesień ani zgłoszeń patentowych, których przedmiotem jest mieszanina leku przeciwcholesterolowego (ezetimibu) z lekiem obniżającym nadciśnienie tętnicze (indapamid) - co stanowi absolutne novum na rynku.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Kompozycja farmaceutyczna według wynalazku, w postaci jednej tabletki zawierającej w rdzeniu dwie amorficzne substancje czynne (ezetimib i indapamid) charakteryzuje się następującymi zaletami: wysoką fizyczną stabilnością; nawet przy zastosowaniu niewielkiej ilości indapamidu możliwe jest ustabilizowanie bardzo łatwo krystalizującego amorficznego ezetimibu; indapamid dodany w niewielkiej ilości może posłużyć jako substancja stabilizująca; wyższą biodostępnością leków, w związku z czym możliwe jest zastosowanie mniejszej ilości substancji czynnej w tabletce; łatwiejszą prasowalnością-tabletkowaniem; mniej substancji pomocniczych jest potrzebnych w rdzeniu tabletki; zastosowanie terapii łączonej pozwoli zredukować koszty związane z wytwarzaniem tabletek; dotychczas konieczne były: dwie linie produkcyjne, dwa opakowania, podwójna dystrybucja; zastosowanie terapii łączonej ułatwi pacjentom przyjmowanie leków i zmniejszy ilość przyjmowanych tabletek.

Zastosowanie rynkowe

przemysł farmaceutyczny

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Śląski w Katowicach

NIP: 6340197134

Adres www: http://www.transfer.us.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"