Baza technologii


Logo wpisu Amorficzne magnetycznie miękkie materiały na statory nowych bezszczotkowych wysokoobrotowych silników elektrycznych prądu stałego typu PM BLDC

Amorficzne magnetycznie miękkie materiały na statory nowych bezszczotkowych wysokoobrotowych silników elektrycznych prądu stałego typu PM BLDC

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Opracowana technologia pozwala na prawie całkowitą eliminację systemu chłodzenia silnika typu PM BLDC, zmniejszenie jego gabarytów, obniżenie kosztów produkcji, podniesienie sprawności silnika. Podstawowym elementem wysokoobrotowego silnika jest magnetycznie miękki rdzeń stojana, w którym wydziela się zasadnicza część ciepła powstająca podczas pracy silnika. Obracający się z prędkością 100.000 obr/min silnik powoduje, że proces przemagnesowania rdzenia zachodzi z częstotliwością ok. 2 kHz. Stąd konieczne jest, aby materiał z którego wykonany jest stojan, charakteryzował się małymi stratami mocy w rdzeniu. Materiał na rdzeń, to odlana za pomocą metody ultraszybkiego schładzania ciekłego taśma amorficzna typu FeSiB o grubości 0,025 mm, która poddana zostaje obróbce laserowej w celu wycięcia pierścieni o określonych wymiarach. Pierścienie są pakietowane i poddawane obróbce mechanicznej i obróbce cieplnej, która kształtuje wymagane właściwości magnetyczne. Pakiet pierścieni pokrywany jest żywicą epoksydową.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

własności materiału amorficznego podnoszą sprawność silnika nie ma potrzeby chłodzenia silnika zmniejszenie wymiarów silnika przy tych samych parametrach technicznych, co dotychczasowe

Zastosowanie rynkowe

Silniki wysokoobrotowe o prędkości obrotowej powyżej 30.000 obr./min ze stojanem amorficznym mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach techniki, tj.: przemysł maszynowy produkcja energii elektrycznej z biogazu lub pary wodnej przemysł samochodowy techniki wojskowe i inne zastosowania specjalne. Amorficzne magnetycznie miękkie materiały mogą znaleźć zastosowanie w wysokoobrotowych silnikach (powyżej 30 tys. obr./min.), w napędach turbin samolotów bezzałogowych oraz w wysokoobrotowych maszynach do obróbki mechanicznej elementów stalowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"