Baza technologii


Logo wpisu Analiza potrzeb i ocena dojrzałości cyfrowej w zakresie mikroelektroniki i fotoniki

Analiza potrzeb i ocena dojrzałości cyfrowej w zakresie mikroelektroniki i fotoniki

Krzysztof Mieszkowski

Opis technologii / usługi

Usługa obejmuje analizę zasobów infrastrukturalnych firmy, jej kapitału ludzkiego, struktury organizacyjnej (w tym model zarządzania) oraz benchmark dostępnych na rynku oraz na PW rozwiązań, które będą mogły zaspokoić potrzeby firmy w zakresie cyfryzacji i wdrażania rozwiązań IoT. W ramach audytu zostaną wskazane możliwe kierunki poprawy rozwiązań technologicznych w zakresie mikroelektroniki i fotoniki stosowanych w firmie. Usługa obejmuje następujące obszary merytoryczne: Elektronika organiczna i wielkopowierzchniowa (OLAE); Mikro- i nanoelektronika; Czujniki; Fotonika; Technologie sieci szerokopasmowych i komunikacyjnych; Systemy cyber-fizyczne: systemy wbudowane; Drony; Internet rzeczy (IoT); Systemy lokalizacji (GPS); Wearables; Materiały zaawansowane.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Pre-audyt ma za zadanie diagnozę bieżącej kondycji firmy w celu planowania jej dalszego rozwoju w oparciu o cyfryzację zarówno procesów w firmie, jak również jej produktów (wyrobów i usług).

Zastosowanie rynkowe

Usługa skierowana jest do następujących odbiorców:
podmiotów definiujących wyzwanie technologiczne, szukających rozwiązań problemów w zakresie transformacji cyfrowej,
podmiotów poszukujących działań wspomagających wdrażanie nowoczesnych technologii na potrzeby transformacji cyfrowej".

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Forma ochrony

Nie dotyczy

Poziom gotowości technologicznej

Nie dotyczy

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 17 maja 2024 10:46

Wróć na stronę "Bazy"