Baza technologii


Logo wpisu Analiza właściwości reologicznych materiałów polimerowych i biopolimerowych

Analiza właściwości reologicznych materiałów polimerowych i biopolimerowych

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Analiza zmian właściwości reologicznych różnych materiałów i produktów w funkcji temperatury i częstotliwości. Charakterystyka metody pomiarowej: - Wykorzystanie dynamiczno-mechanicznej analizy (DMA), której istota polega na oznaczaniu składowych zespolonego modułu sztywności lub zespolonej lepkości materiałów w funkcji częstości oddziaływań i/lub temperatury. - Wyniki badań dynamicznych w sposób bezpośredni wiążą makroskopowe cechy mechaniczno-reologiczne ze składem chemicznym i strukturą molekularną i nadmolekularną badanych układów. Zastosowanie: - Kontrola jakości i technologii wytwarzania produktów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, przetwórstwa rolno-spożywczego itp. poprzez badania zmian struktury warunkowanych recepturowo oraz indukowanych termicznie przemian strukturalnych szerokiego asortymentu materiałów lepko-sprężystych, plastycznych, w szczególności polimerowych i biopolimerowych w zakresie cech produktów określanych potocznie jako sztywność, kleistość, spoistość, smarowność itp.A

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- Ograniczenie strat materiałów i surowców oraz odpadów poprodukcyjnych, spowodowanych brakiem kontroli właściwości reologicznych wyrobów, zwłaszcza w zakresie nowych receptur i technologii produkcji. - Ograniczenie nakładów na zakup na ogół drogich, wielofunkcyjnych urządzeń do badan właściwości reologicznych. - Możliwość projektowania nowych, konkurencyjnych wyrobów o większej akceptowalności ich własności reologicznych przez konsumentów – wzrost sprzedaży. - Optymalizacja właściwości reologicznych wyrobów w zakresie technologii ich produkcji, uzyskiwanych cech użytkowych oraz określonych warunków przechowalniczych i okresów użytkowania. - Wzrost zaufania konsumentów do produkowanych wyrobów o większej akceptowalności sensorycznej ich cech reologicznych.

Zastosowanie rynkowe

Kontrola jakości i technologii wytwarzania produktów w zakresie cech określanych potocznie jako sztywność, kleistość, spoistość, smarowność itp.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o.

NIP: 5250008703

Adres www: http://www.cobrabid.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"