Baza technologii


Logo wpisu Aplikacja kryptograficzna szyfrująca dane.

Aplikacja kryptograficzna szyfrująca dane.

Cryptomind S.A.

Opis technologii / usługi

UseCrypt to jedyne polskie oprogramowanie typu Secure Cloud Storage realizujące zasadę „end to end encryption”. Zasada ta oznacza, że nikt poza właścicielem pliku lub jego odbiorcami nie może uzyskać do niego dostępu. Pliki pozostają niedostępne nawet dla dostawcy usługi UseCrypt czy też zewnętrznych dostawców usług serwerowych. Szyfrowanie i deszyfrowanie plików następuję na urządzeniu klienta, a klucze szyfrujące, poszczególne porcje danych lub pliki przechowywane są̨ na serwerze wyłącznie w postaci zaszyfrowanej. System szyfrujący UseCrypt to jedyny, opracowany w Polsce, działający i sprawdzony w praktyce system wykorzystujący technologię podziału klucza prywatnego użytkownika na dwie części (HVKM - Hybrid Virtual Key Management). System UseCrypt, dzięki innowacyjnemu podziałowi klucza prywatnego użytkownika podniósł w znaczący sposób poziom bezpieczeństwa w stosunku do istniejących na rynku rozwiązań. System UseCrypt jest odporny na znane metody kryptoanalizy co zostało potwierdzone pozytywną opinią w tym zakresie wystawioną przez Wojskową Akademię Techniczną oraz Instytut Łączności. Są to jedyne pozytywne opinie wystawiona w tym zakresie w Polsce dla produktu o charakterze komercyjnym. Jako jedyne na świecie rozwiązanie typu Cloud Storage, system UseCrypt umożliwia swoim użytkownikom szyfrowanie plików lokalnie, jednocześnie dając im dodatkowy poziom kontroli dzięki zastosowanej technologii podziału prywatnych kluczy szyfrujących.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Aplikacja kliencka (kompatybilna z systemami operacyjnymi Windows, OSX, Android, iOS. 2. System kryptograficznego przechowywania danych. 3. Back Office - moduł administracyjny pozwalający na zarządzanie usługą oraz generowanie raportów umożliwiających obsługę techniczną, do którego dostęp możliwy jest wyłącznie z Intranetu, jedynie dla pracowników obsługi. 4. Szyfrowanie end-to-end - brak możliwości przechwycenia danych na żadnym z pośrednich etapów. 5. Bezpieczne współdzielenie zasobów - z poziomu adresu e-mail, brak ograniczeń co do wielkości, czy formatu. 6. Możliwość szyfrowania lokalnie na dysku. 7. Dyski zespołowe - tworzenie grup użytkowników udostępniających wewnętrznie zasoby. 8. Powielanie konta na kilku urządzeniach - np. komputer, talet, telefon. 9. Dowolna podzielność przestrzeni dyskowej pomiędzy wybranych użytkowników. W odróżnieniu od innych dostępnych na rynku rozwiązań typu Cloud Storage system UseCrypt nie wykorzystuje standardowych protokołów transmisji danych tj. SSL/TLS z uwagi na dużą liczbę możliwych podatności. System UseCrypt wykorzystuje własny mechanizm transmisji danych (UST - UseCrypt Secure Tunnel), który jest odpowiednikiem rozwiązań typu VPN. Mechanizm ten uniemożliwia skuteczne prowadzenie podsłuchu transmisji czy też atak typu man in the middle.

Zastosowanie rynkowe

Branża edukacyjna - zabezpieczenie dorobku naukowego. Branża prawna - kontakt pomiędzy klientami, a prawnikami. Technologie komunikacyjne - transport wewnętrzny w jednostce oraz zewnętrzny z klientami. Administracja, przemysł, edukacja, IT, sądownictwo, służba zdrowia, energetyka, finanse i bankowość.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Cryptomind S.A.

NIP: 5272745461

Adres www: http://www.usecrypt.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"