Baza technologii


Logo wpisu Asystent eksploatatora oczyszczalni ścieków

Asystent eksploatatora oczyszczalni ścieków

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Opracowana technologia, która wspomagająca pracę głównie projektantów, technologów i eksploatatorów oczyszczalni ścieków bytowych, komunalnych lub przemysłowych. Serwer wykorzystuje się jako system wspomagający komercyjny symulator oczyszczalni ścieków lub jako moduł do nowo tworzonego (na indywidualne zlecenie). W przypadku złożonych, często silnie nieliniowych, procesów do określania wartości zadanych dla sterowanych zmiennych procesowych (tzw. punktu pracy) wykorzystuje się symulacje komputerowe. Niezależnie od stosowanego symulatora procesu oczyszczania ścieków wymagana jest okresowa kalibracja parametrów (współczynników) kinetycznych i stechiometrycznych modelu matematycznego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą serwera jest przede wszystkim wspomaganie komercyjnych symulatorów oczyszczalni ścieków lub modułów do nowo tworzonych symulatorów.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie np. w oczyszczalniach ścieków bytowych, komunalnych a także przemysłowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 8

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 16 marca 2023 14:04

Wróć na stronę "Bazy"