Baza technologii


Logo wpisu Automatyzacja procedur testowych oprogramowania bezpiecznego za pomocą panelu dotykowego

Automatyzacja procedur testowych oprogramowania bezpiecznego za pomocą panelu dotykowego

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Istotą automatycznego testera jest inteligentne dostosowanie scenariusza testowego do aktualnego wzorca pojawiającego się na ekranie. Kluczem do sprawnej analizy jest rozpoznawanie obrazów wyświetlanych na ekranie pulpitu maszynisty (DMI), rejestrowanie wyświetlanych informacji oraz obsługa ekranu dotykowego maszynisty. Produkt składa się z dwóch części: sprzętowej wyposażonej w silniki do napędu ramion oraz programowej do interpretacji, analizy oraz sterowania częścią sprzętową. Część sprzętowa musi być wyposażona w tzw. "sztuczny palec" - część symulująca rzeczywisty nacisk palca na daną część ekranu, interfejs komunikacyjny pomiędzy urządzeniem, a oprogramowaniem. Możliwych jest tutaj kilka technologii np. Bluetooth lub połączenie przewodowe podpinane do portu USB. Część programowa powinna być napisana z uwzględnieniem prostoty określenia poszczególnych sekwencji testowych. Integralną częścią oprogramowania jest analiza obrazu pochodzącego z kamery lub innego interfejsu umożliwiającego zebranie aktualnych danych z wyświetlacza. Dane te zostaną przeanalizowane, a odpowiedni sygnał sterujący umożliwi przejście do kolejnego kroku procedury testowej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Istotnym novum proponowanego rozwiązania jest budowa uniwersalnego stanowiska (testera) oparta na analizie obrazu oraz kod źródłowy wspierający poszczególne procedury testowe. Istotna zaleta rozwiązania jest uniwersalny charakter kreowania scenariusza testowego. Proponowane rozwiązanie oparto na aplikacji zbudowanej w środowisku LabVIEW lub Matlab. Obecnie brak jest na rynku rozwiązań konkurencyjnych, niezależnych, nie ingerujących w oprogramowanie bądź system operacyjny wyświetlacza. Zaleta rozwiązania jest możliwość 24h testowania, przyczyniającego się do poprawy jakości testów, zapewniającego pełną powtarzalność scenariuszy testowych, a tym samym zapewniającego szybsze wykrywanie i raportowanie błędów.

Zastosowanie rynkowe

Rozwiązanie znajdzie zastosowanie w zdalnym i automatycznym testowaniu rozwiązań pokładowych systemu ETCS z rodziny EBICab2000, które należy do tzw. systemów bezpiecznych o podwyższonym poziomie redundatności. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie w zdalnym i automatycznym testowaniu bezpiecznego systemu ETCS dla rynku kolejowego. Wskazany segment rynku nie jest jedynym, który może być potencjalnym odbiorcą technologii automatycznego testowania funkcjonalnego oprogramowania za pomocą paneli dotykowych. Należy zauważyć, iż obserwowaną aktualnie tendencją są urządzenia z interfejsem w postaci panelu dotykowego, np. wysokiej klasy urządzenia pomiarowe, czy zwykłe smartphony. Urządzenia posiadają również bezprzewodowy interfejs w postaci aplikacji na tablet. Wszystkie te elementy otwierają potencjalnie szeroki rynek dla proponowanej technologii.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"