Baza technologii


Logo wpisu AUTORSKA METODA PROGNOZOWANIA TERMOMECHANICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI KOKSU (CCP) OZNACZANYCH WEDŁUG METODYKI NIPPON STEEL CORPORATION (NSC) DEDYKOWANA DLA PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I KOKSOWEGO

AUTORSKA METODA PROGNOZOWANIA TERMOMECHANICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI KOKSU (CCP) OZNACZANYCH WEDŁUG METODYKI NIPPON STEEL CORPORATION (NSC) DEDYKOWANA DLA PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I KOKSOWEGO

Rafał Warchulski

Opis technologii / usługi

Rozwiązanie dedykowane dla globalnych zakładów koksowniczych koksu metalurgicznego oraz producentów branży węglowej. Proponowana usługa pozwala: prognozować jakość otrzymanego koksu na podstawie pojedynczych węgli oraz z przygotowanej mieszanki węglowej przed procesem karbonizacji, skomponować odpowiednią mieszankę, aby uzyskać koks o oczekiwanej jakości, określonej wskaźnikami CRI (wskaźnik reakcyjności) i CSR (wskaźnik wytrzymałości mechanicznej po oznaczeniu reakcyjności), w sposób nigdzie wcześniej i obecnie prognozować termomechaniczne właściwości koksu na próbkach pobranych z rdzeni wiertniczych gdzie mała ilość uzyskanego węgla nie pozwala na przeprowadzenie metod ogólnie dostępnych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nowa metoda jest szybka, tania i skuteczna. Stanowi przełom w modelowym prognozowaniu jakości koksu wielkopiecowego. Wybrane przewagi konkurencyjne, to m.in.: redukcja kosztów prognozowania jakości koksu w porównaniu do metody NSC na poziomie 50%, oszczędność czasu – skrócenie procedury prognozowania, zmniejszone zużycie energii i materiałów w procesie prognozowania.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"