Baza technologii


Logo wpisu B-finder: monitoring oddziaływania elektrowni wiatrowych na zwierzęta latające

B-finder: monitoring oddziaływania elektrowni wiatrowych na zwierzęta latające

EMPEKO S.A.

Opis technologii / usługi

B-finder jest urządzeniem/usługą/standardem w zakresie prowadzenia monitoringu oddziaływania elektrowni wiatrowych na zwierzęta latające. Aktualnie w Polsce i innych głównych rynkach energetyki wiatrowej niemal wszystkie farmy wiatrowe podlegają obowiązkowi monitorowania ilości ptaków i ietoperzy ulegającym kolizji, nakazanemu przez administrację ochrony środowiska. Monitoring taki obejmuje zazwyczaj okres 3 lat od oddania farmy wiatrowej do użytku, ale spotyka się projekty, na których monitoring przedłużono nawet do 10 lat. Dotychczasowe metody prowadzenia monitoringu bazują na przeszukiwaniu powierzchni pod elektrownią wiatrową przez biologów celem znalezienia matwych zwierząt. Metody te budzą jednak wiele kontrowersji zarówno u zleceniodawców - firm energetyznych jak i w branży zleceniobiorców - biologów: sa one bowiem obarczone bardzo dużymi błędami i nieefektywne. Onalezienie małych zwierząt w uprawach otaczających elektrownie wiatrową jest bardzo trudne. Regulatorzy nakazujący wykonywanie monitoringu borykają się z problemem jakości pozyskanych danych i w efekcie braku możliwosci obiektywnej oceny oddziaływania enegetyki wiatrowej na środowisko. Rozwiązania automatyzujące monitoring sa bardzo pożądane przez wszystkie strony procesu monitoringu. Intensywny rozówj energetyki wiatrowej na Morzu Pólnocnym, Morzu Bałtyckim i duże perspektywy rozwoju offshore w Chinach i USA dodatkowo wymuszają znalezienie narzędzi do automatycznego monitorownaia liczby kolizji ptaków i nietoperzy z turbinami wiatrowymi, ponieważ prowadzenie monitoringu w oparciu o wyszukiwanie pod elektrownią jest niemożliwe na morzu. B-finder to jednocześnie urządzeie, usługa i standard pomiarowy dedykowany projektom lądowym i morskim: - urządzenie składa się z systemu czujników montowanych na wieży elektrowni wiatrowej; - usługa polega na monitorowaniu zdarzeń rejestrowanych przez urządzenie; - standard pomiarowy możliwy do zastosowania na całym świecie. Wiecej informacji o technologii: www.b-finder.eu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- usługa dla administracji rządowej i energetyki; - automatyzacja monitoringu; - standardyzacja pomiaru w skali świata; - uniezależnieie branży od stron trzecich (biologów); - odczyt kolizji w czasie realnym; - odczyt loklaizacji upadku zwierzęcia (możłiwość odnalezienia ofiary w czasie kilku minut); - wykreowanie nowego rynku na czujniki; - produkt + usługa - skalowalny model biznesowy;

Zastosowanie rynkowe

B-finder jest pierwszym na swiecie systemem wprowadzającym wysokoefektywne pomiary kolizji ptaków i nietoperzy z elektrowniami wiatrowymi z potencjałem standaryzacji pomiaru w skali globalnej. Administracja ochrony środowiska otrzymuje narzędzie do obiektywnej oceny oddziaływania energetyki wiatrowej na środowisko, co do tej pory było ograniczone ze względu na małą efektywność i nieporównywalność wyników z badań przez wyszukwianie zwierząt na ziemi. Operatorzy farm wiatrowych dostają narzędzie uniezależniajace ich od ocen i interpretacji biologów, którzy bazując na niskiej jakości danych wejściowych wprowadzali wskazania do okresowego wyłączania elektrowni ze względu na ochronę zwierząt. B-finder umożliwi realną ocenę oddziaływania na środowisko w miejsce przewidywania zjawisk wysoce losowych. Dla morskiej energetyki wiatrowej B-finder jst aktualnie jedyną drogą do efektywnych pomiarów oddziaływania na ptaki i nietoperze.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: EMPEKO S.A.

NIP: 9721232716

Adres www: https://www.b-finder.eu

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"