Baza technologii


Logo wpisu Badania adhezji początkowej klejów sklejkowych

Badania adhezji początkowej klejów sklejkowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest nowatorski sposób wykonywania badania adhezji początkowej klejów sklejkowych. Technologia dotyczy zarówno metody badania wytrzymałości klejów, jak również doboru jego składu tak, by mógł być stosowany w technologii produkcji sklejki z prasowaniem wstępnym i mechanicznym załadunkiem pras. Istotną częścią wynalazku jest odpowiednio przygotowana próbka, w której jeden z elementów unieruchamia się w przyrządzie ustalającym jej położenie w płaszczyźnie poziomej, a drugi z tworzących ją elementów poddaje się działaniu siły obciążającej, skierowanej prostopadle do płaszczyzny próby, aż do zerwania połączenia klejowego pomiędzy tymi dwoma elementami. Do badania stosuje się próbkę, której elementy sklejane są wzajemnie swymi powierzchniami w układzie w poprzek włókien, w sposób zgodny z technologią wytwarzania sklejek.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Proponowana technologia eliminuje niedogodności innych znanych rozwiązań, czyli przede wszystkim brak powtarzalności wyników badań. Kształt elementów próbki, jej konstrukcja oraz sposób przygotowania zapewniają pełną optymalną powtarzalność co do wymiarów i cech istotnych. Ważny jest również sposób unieruchomienia próbki, który także daje powtarzalność położenia każdej próbki w czasie badania. Sam sposób wykonywania badania, czyli siła wzrastająca od zera do wartości rozrywającej badane połączenie klejowe, ze stałą prędkością wzrostu obciążenia w czasie badania, zapewnia powtarzalność warunków wykonywania badania, a zatem również ich dokładność.

Zastosowanie rynkowe

Instytut poszukuje partnerów w postaci fabrycznych laboratoriów kontroli jakości, laboratoriów akredytowanych jednostek badawczo - naukowych oraz laboratoriów uczelni wyższych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

NIP: 7770000985

Kraj: Polska

Adres www: http://www.itd.poznan.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"