Baza technologii


Logo wpisu Badania kompatybilności elektromagnetycznej

Badania kompatybilności elektromagnetycznej

Instytut Logistyki i Magazynowania

Opis technologii / usługi

Kompleksowy program badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w Laboratorium Urządzeń Elektronicznych zawiera: emisję zaburzeń elektromagnetycznych:- napięcia na przewodach sieci zasilającej w paśmie częstotliwości 150 kHz do 30 MHz (np. PN-EN 55022),- natężenia pól w pasmie częstotliwości 30 MHz do 1 GHz z zastosowaniem komory bezodbiciowej i komory GTEM,- natężenia pól w pasmie częstotliwości 1 GHz do 18 GHz z zastosowaniem komory bezodbiciowej,- harmoniczne prądu - PN-EN 61000-3-2,- migotania światła (flicker) - PN-EN 61000-3-3,o odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD) - PN-EN 61000-4-2,o odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych - PN-EN 61000-4-3,o odpornosć na szybkie elektryczne stany przejściowe (EFT/burst) - PN-EN 61000-4-4,o odporność na zaburzenia udarowe (surge) - PN-EN 61000-4-5,o odporność na zaburzenia radioelektryczne wprowadzane do przewodów - PN-EN 61000-4-6,o odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej - PN-EN 61000-4-8,o odporność na impulsowe pole magnetyczne - PN-EN 61000-4-9,o odporność na spadki, krótkie zaniki i wahania napięcia zasilającego - PN-EN 61000-4-11.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W wyniku badań kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów, które mają być wprowadzone do obrotu handlowego, klient uzyskuje stu procentową pewność zgodności z obowiązującymi wymaganiami dyrektyw nowego podejścia, potwierdzoną raportami technicznymi przygotowanymi w systemie akredytowanym przez PCA. Pozytywne rezultaty testów przeprowadzonych w Laboratorium Urządzeń Elektronicznych stanowią podstawę przy sporządzaniu deklaracji zgodności i oznakowywania wyrobów „CE”.

Zastosowanie rynkowe

Telekomunikacja-ICT Telekomunikacja-ICT

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Logistyki i Magazynowania

NIP: 7770020410

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"