Baza technologii


Logo wpisu Badania materiałowe i usługi analityczne

Badania materiałowe i usługi analityczne

Daniel Szymonik

Opis technologii / usługi

Badania materiałowe i usługi analityczne prowadzone są w zakresie: - materiałoznawczych prac naukowo - badawczych, które skoncentrowane są na relacji pomiędzy strukturą materiałów a ich właściwościami w kontekście optymalizacji mikrostruktury, sterowania właściwościami, projektowania i wytwarzania nowych materiałów a właściwościami. ZLB wykorzystuje do opisu struktury materiałów zaawansowane metody badań takie jak m.in. unikalna technika kolorowego trawienia, analiza obrazu, mikroskopia skaningowa i inne, - materiałoznawczych, poznawczych prac naukowo - badawczych przy wprowadzaniu nowych materiałów dla potrzeb odlewnictwa, - badań wyrobów odlewniczych, m.in. zwieńczeń, w szczególności przy wprowadzaniu nowych wyrobów na rynek, - badania nieniszczące (metodą ultradźwiękową, magnetyczno – proszkową, radiograficzną i tomografii komputerowej) - diagnostyki nowych materiałów odlewniczych zarówno metodami chemii klasycznej klasycznymi, w tym metodą kolorymetryczną i metodą absorpcji atomowej jak również metodą spektrometrii optycznej emisyjnej, oznaczania zawartości tlenu, azotu i wodoru w stopach żelaza i tytanu jak i oznaczania zawartości węgla i siarki w stopach żelaza, kobaltu, niklu i żelazostopach przy użyciu analizatorów - pomiary środowiskowe: hałasu, wibracji, mikroklimatu, oświetlenia stanowisk pracy i oceny szkodliwości odpadów przemysłowych oraz badania odorów , - badania piasków wraz z oceną ich właściwości termicznych do 1600 °C, badania glin, utwardzaczy i spoiw organicznych oraz nieorganicznych, a także klei, oddzielaczy i powłok ochronnych przy wykonywaniu nowoczesnych odlewów Ponadto prowadzimy działalność normalizacyjną i zajmujemy się opracowywaniem metod i technik pomiarowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Badania materiałowe i usługi analityczne: 1. Aspekty innowacyjne: Nowoczesna aparatura badawcza 2. Zalety: doświadczony personel i nowoczesna aparatura badawcza

Zastosowanie rynkowe

Części do maszyn, konstrukcja maszyn, materiały formierskie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"