Baza technologii


Logo wpisu Badania mikrostruktury metodą SEM

Badania mikrostruktury metodą SEM

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Mikroskop wyposażony jest w dużą komorę próbek; maks. średnica próbki 152 mm, masa do 2 kg. Umożliwia prowadzenie badań również w obniżonej próżni (LV), co pozwala na obserwację próbek nieprzewodzących, zawilgoconych, zaolejonych, „brudnych". Zdolność rozdzielcza mikroskopu wynosi 3 nm dla 30 kV, w wysokiej próżni. Dla niskiej próżni (LV) dolność rozdzielcza wynosi 4 nm. Zakres napięcia przyspieszającego wiązkę elektronów w mikroskopie wynosi od 100V do 30kV.Elektronowy mikroskop skaningowy (SEM) JSM-6460LV firmy JEOL, wyposażony jest w zestaw spektrometrów rentgenowskich: - EDS (spektrometr z dyspersją energii promieniowania rentgenowskiego) EDS INCA X-act Energy 350 firmy – Oxford Instruments,- WDS (spektrometr rentgenowski całkowitego ogniskowania z dyspersją długości fali), WDS INCA Wawe firmy Oxford Instruments,- EBSD (system dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych) EBSD INCA Crystal firmy Oxford Instruments.Wyposażenie mikroskopu w spektrometry EDS i WDS umożliwia przeprowadzanie mikroanalizy jakościowej i ilościowej pierwiastków, od boru (B) do uranu (U). System EBSD umożliwia sporządzanie zapisów dyfrakcji z powierzchni badanych próbek, w celu identyfikacji i określania składu fazowego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie technologii umożliwia prowadzenie badań także w obniżonej próżni (LV), co pozwala na obserwację próbek nieprzewodzących, zawilgoconych, zaolejonych, „brudnych". Wyposażenie w spektrometry EDS i WDS umożliwia przeprowadzanie mikroanalizy jakościowej i ilościowej pierwiastków, od boru (B) do uranu (U). System EBSD umożliwia sporządzanie zapisów dyfrakcji z powierzchni badanych próbek w celu identyfikacji i określania składu fazowego.

Zastosowanie rynkowe

Chemia Górnictwo i Hutnictwo Medycyna, Biotechnologia i Farmacja Ochrona Środowiska

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"