Baza technologii


Logo wpisu Badanie szczelności elementów ciśnieniowych

Badanie szczelności elementów ciśnieniowych

Krzysztof Lipiec

Opis technologii / usługi

W przypadku produkcji elementów/urządzeń ciśnieniowych istnieje konieczność dysponowania technologią sprawdzania szczelności wyrobu końcowego. Kontrola taka jest podyktowana względami bezpieczeństwa i wynika z obowiązującej w tym zakresie dyrektywy unijnej. Sprawdzenie takie jest stałym elementem procesu produkcji armatury przemysłowej: zasuw, zaworów kulowych, zaworów bezpieczeństwa, zaworów regulacyjnych i innych. Podobne potrzeby występują w przypadku realizacji usług polegających na naprawie i regeneracji przemysłowej armatury zaporowej w różnych gałęziach przemysłu. Oferowana przez PIAP w tym zakresie technologia oparta jest o dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy (profilu produkcji) stanowiska przeznaczone do realizacji badań odbiorczych szczelności elementów/urządzeń ciśnieniowych. Zależnie od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy możliwe jest dopasowanie stopnia automatyzacji pracy stanowiska oraz poziom wymiany danych identyfikacyjnych i pomiarowych uzyskiwanych w obrębie stanowiska z pozostałymi systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie (np. z systemem w Dziale Kontroli jakości).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główna zaleta oferowanej technologii badania szczelności polega na jej obiektywności poprzez możliwość osiągnięcia pełnej automatyzacji procesu badania. Składa się na to automatyczna identyfikacja badanego wyrobu, zadawanie parametrów badania w ramach przyjętego algorytmu, rejestracja w systemie komputerowym uzyskanych danych pomiarowych, kwalifikacja wyrobu (dobry/zły), wydruk raportu z wynikiem badania i archiwizacja wyników badania. Cykl automatyczny eliminuje możliwość ingerencji operatora stanowiska w uzyskane wyniki badania. Tym samym wyniki badania są bardziej wiarygodne dla odbiorców takich wyrobów. Stanowi zasadniczą różnicę w stosunku do ciągle dość powszechnie stosowanej technologii badania w ramach, której pracownik producenta decyduje o zadawanych parametrach badania a następnie ręcznie rejestruje je w formie papierowego raportu.

Zastosowanie rynkowe

Branża elektromaszynowa - sprawdzanie szczelności wyrobu końcowego dla producentów wszelkiego rodzaju armatury przemysłowej: zasuw, zaworów kulowych, zaworów bezpieczeństwa, zaworów regulacyjnych i innych. Branża energetyka i paliwa oraz chemia - w realizacji usług polegających na naprawie i regeneracji przemysłowej armatury zaporowej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"